Spring til indhold

Neuropædagogisk Team

Neuropædagogisk Team er et udekørende tilbud for borgere i forløbet erhvervet hjerneskade, som bor i egen bolig. Vi er en gruppe af medarbejdere, som har været i faget i mange år – vi kender hinanden godt og vores fornemmeste opgave er at højne livskvaliteten hos de borgere vi kommer hos.

Kollegaer i Neuropædagogisk team, Eva (pædagog) og Henriette (ergoterapeut)
Nogle af dine kommende kollegaer hos Neuropædagogisk Team: Eva, pædagog og Henriette, ergoterapeut 

Om din nye arbejdsplads

Velkommen til Neuropædagogisk Team. Vi er en udekørende enhed, der kører rundt på elcykel i hele byen. Vi støtter borgere i forløbet erhvervet hjerneskade ud fra den neuropædagogiske tilgang. Vi er 9 engagerede kollegaer foruden ledelse, og vi består primært af faggrupperne ergoterapeuter og pædagoger. Vi har vores faste borgere hver især, og når vi får visiteret en ny borger, vi kigger ind i, om der er kemi mellem medarbejder og borger. Vi ønsker at borgeren og medarbejderen begge skal have det godt i relationen og, det vigtigste er, at man som medarbejder føler man kan rykke på borgerens livskvalitet.

Vi støtter borgeren i dagligdags gøremål og ledsagelse, og vi har stor forståelse for det liv de har levet før skaden. Derudover kigger vi fremad på, hvordan vi kan forme deres liv ud fra deres håb og drømme. Vi samarbejder både med hjemmeplejen og psykiatrien, da vi ikke varetager pleje og medicin og har nogle borgere med dobbeltdiagnose. Ud over hjemmebesøg tilbyder vi også borgerne videotelefoni, telefonopkald og at de kan komme ind på vores kontor. Vi har også et godt sammenarbejde med socialsundhed i forhold til at arrangere ledsagelse.

Det kan du glæde dig til

Hos Neuropædagogisk Team nyder vi godt af, at mange af vores medarbejdere er erfarne og har været hos os i mange år. Det giver dels god sparring og videndeling, men bevirker også at vi har en stærk personalegruppe i form af det sociale. Vi deler meget af vores liv med hinanden og er gode til at støtte hinanden, både i forhold til arbejdet, men også i forhold til det private.

 

Citat
Selvom vi arbejder meget individuelt og selvstændigt, er jeg aldrig i tvivl om, at mine kollegaer er der for mig, hvis jeg har brug for hjælp. Vi er rigtig gode til at aflaste hinanden. Så er det jo bare skønt at arbejde med mennesker og i den grad at blive lukket ind i et andet menneskes liv - det er et meningsfuldt arbejde.
Henriette, Ergoterapeut


Det driver os at arbejde i relationen til borgeren. Vores borgere er komplekse og derfor er det vigtigt at alle parter er trygge i relationen til hinanden. Vi støtter borgeren, hvor det er sværest i livet og vi prøver at skabe fællesskaber for dem. Vi nyder at følge borgerens udvikling, og vi er stolte af, når vi kan skabe et fundament til at borgeren kan klare sig uden hjælp.

 

Dine muligheder hos os

Hos Neuropædagogisk Team vil du opleve sparring blandt kollegaer og på tværs af forløbene. Vi har alle neuropædagogisk uddannelse og vi benytter os jævnligt af supervision fra Hjerneskadecentret. Som før nævnt er vi en gruppe, hvor mange af har flere års erfaring, og vi er gode til at dele ud af vores viden og arbejde sammen.

Du kan glæde dig til en arbejdsplads med en stor grad af medbestemmelse og selvtilrettelæggelse. Hos Neuropædagogisk Team oplever vi stor opbakning fra ledelsen. Der er stor tillid til, at vi løser opgaven så godt som muligt og døren står altid åben, hvis vi har brug for en snak. Vores leder er også god til at inddrage os og spørge os til råds og er aktiv i forhold til at skabe rammer for at opbygge social kapital.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Neuropædagogisk Team i Odense Kommune?

Se ledige stillinger og søg job
Skriv Neuropædagogisk Team i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem


Ønsker du at vide mere?

Læs mere om Neuropædagogisk Team

Godt at vide om Neuropædagogisk team

Rehabiliteringsleder: Solveig Jakobsen
Assisterende rehabiliteringsleder: Line Tornøe Andersen

Vores adresse er: Kanslergade 8, 5000 Odense C

Arbejdstider:
Vores arbejdstider er kl. 7.30 – 15/16
Vi er selvtilrettelæggende og arbejder ikke weekend eller nat.