Spring til indhold

Pædagog

Som pædagog i Odense Kommune arbejder du for de sociale sammenhænge og for at give borgeren mulighed for at leve et selvstændig liv. Der er plads til både tværfaglig og monofaglig udvikling, og du arbejder i tæt relation med borgeren.

Pædagoger på Bostøtten
Pædagoger hos Bostøtten i Odense Kommune

Du bliver en del af et stort netværk af pædagogisk personale på omkring 640 ansatte. I Odense Kommunes Ældre- og handicapforvaltning er der ca. 65 arbejdspladser, hvor du kan skabe livskvalitet for den enkelte borger. Det er her, du gør en forskel – hver dag.

Læs mere herunder og få et indblik i hverdagen som pædagog i Odense Kommune.

 

Du gør en forskel for andre

Som pædagog gør du en stor forskel for de borgere, du hjælper og støtter, og din primære drivkraft er det menneskelige og omsorgen for andre. Som pædagog kan du arbejde i alle borgerforløb. Mulighederne er mange, hvad enten du ønsker at specialisere dig inden for ældreområdet, psykiatrien, hjerneskade eller fysisk funktionsnedsættelse. I Odense kommune vil du opleve et højt niveau af faglighed, og du får en masse tilbud, der kan udvikle netop din monofaglighed inden for det område, du vælger. Du arbejder desuden meget sammen med de øvrige faggrupper, hvorfor du også bliver udfordret tværfagligt.

 

Du arbejder med relationen

Som pædagog er du med til at skabe og støtte op om hverdagen for mange borgere. Du vil i nogle tilfælde være den person, der er tættest til borgeren, og dine opgaver har mange facetter. Du spiller en vigtig rolle, uanset om det er i direkte samtale med borgeren, ledsagelse til fx lægen eller støtte til hverdagens gøremål. Din faggruppe er en af dem, hvor der er mest ansigt til ansigt tid med borgeren, hvor du virkelig kan arbejde dig ind i relationen.

 

Citat
De fedeste opgaver er dem, hvor man virkelig kan rykke på borgerens udvikling. Det kræver stor tålmodighed af mig, men hvis borgeren oplever, at det giver mening – ja, så giver det også mening for mig som pædagog. Uanset, hvad min opgave sammen med borgeren er, handler det om at give borgeren en succesfølelse og se dem udvikle sig – det driver mig meget.Mark, pædagog

 

Du har øje for mulighederne i det sociale fællesskab

Som pædagog i Odense Kommune får du ansvar, men du står aldrig alene. Vi er mange kollegaer, som du kan sparre med, lære af og spørge til råds, når du kommer som ny pædagog. Dit job er dybest set at se mulighederne hos den enkelte borger, men også at finde mulighederne i det sociale fællesskab. En opgave her kunne fx være at lave de bedste spisegrupper for at få en mere livlig snak i gang på et bosted eller plejehjem. Generelt arbejder du med mennesket og de menneskelige dynamikker, og du møder borgen i øjenhøjde.

Genveje