Spring til indhold

Leder

Som leder i Ældre- og Handicapforvaltningen får du plads til dit personlige lederskab og udvikling, mens du skaber rammerne for succes.

Leder (Plejehjem) fortæller

Du bliver en del af et netværk på over 150 dygtige ledere og chefer. Vi er ca. 65 arbejdspladser med hver sin unikke kultur, som alle skaber livskvalitet for hver enkelt borger og gør en forskel hver dag!

Læs med her og få et indblik i hverdagen som leder i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Du får plads til dit personlige lederskab

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang og ud fra fem fælles ledestjerner: lede(r) i helhed, relationer, innovation, kultur og proces (læs mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag her). Men vi har samtidig stort fokus på, at der skal være plads til at udfordre nuværende praksis og udøve personligt lederskab indenfor de givne rammer og retningslinjer.

 

Citat
Noget af det bedste ved jobbet som leder i Odense Kommune er nok variationen i mine opgaver og mit ansvar. Der er ikke to dage, der er ens, og det er positivt. Jeg vil så nødigt gro fast. Her er udviklingspotentiale og mulighed for at rykke sig hele tiden, og det kan jeg godt lide.
Louise, rehabiliteringsleder Østerbæks- og Jakob-Hansensgruppen

 

Du skaber rammerne for succes

Som leder bliver du en del af en mangfoldig kommune, hvor kerneopgaven er i centrum, og hvor du sætter rammerne for succes på arbejdspladsen. Derfor forventer vi, at du arbejder målrettet og ambitiøs med at skabe det bedst mulige grundlag for medarbejdere, borgere og pårørende. Til gengæld får du et meningsfuldt job med udfordringer, hvor du får stor variation i både ansvarsområder og opgavetyper.

 

Du er aldrig alene!

I vores optik giver faglig sparring og netværk den bedste grobund for god ledelse. Derfor har vi et skræddersyet introduktionsprogram for nye ledere, hvor du bliver klædt ordentlig på til jobbet. Gennem vores lederudviklingsnetværk har du mulighed for at sparre med kollegaer på tværs af forvaltningerne, så du vil aldrig være alene.


Genveje