Spring til indhold

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper (SSH) i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune skaber du - i samarbejde med borgeren - håb for øget selvstændighed. Du følger borgerens udvikling tæt, mens du bidrager til et tværfagligt fællesskab.

SSH og kollega

Du bliver en del af et netværk med over 800 andre dygtige SSH'ere. Vi er ca. 65 arbejdspladser med hver sin unikke kultur, som alle skaber livskvalitet for hver enkelt borger og gør en forskel hver dag!

Læs med her og få et indblik i hverdagen som social- og sundhedshjælper i Odense Kommune.

Du skaber tryghed for borgerne

Din hverdag som SSH handler om at motivere og støtte borgerne til at klare sig selv i dagligdagen. Du får derfor en helt særlig plads hos borgerne og bliver deres faste holdepunkt, hvor selv de helt små ting tæller – med andre ord skaber du tryghed for den enkelte.

 

Citat
Jeg arbejder med skadede borgere, der skal til genoptræning. Det er terapeuterne, der træner dem, men jeg hjælper med plejen og støtter dem til at mestre de ting, de kan. Vi arbejder med rehabilitering, og hvordan vi kan forebygge borgerens andre problemer
Faisa, SSH-elev hos Plejehjemmet Havebæk

 

Du bidrager til et fagligt fællesskab

Gennem tværfagligt samarbejde med kollegaer oplever du et fællesskab, hvor du bidrager med din særlige viden om den enkelte borger. Du bliver en del af en stor kommune, hvor du bl.a. kan varetage forskellige funktioner som praktikvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller blive ressourceperson med en særlig viden inden for et specialiseret område.

Du oplever fremskridt hos den enkelte

Med fokus på borgerens ønsker og behov får du en spændende hverdag med mange forskellige opgaver. Det kan være alt fra personlig pleje til hjælp med praktiske gøremål, som fx indkøb og rengøring. Du er med til at støtte op om både svære situationer og succeser i hverdagen, derfor følger du deres udvikling på tæt hold.

Genveje