Spring til indhold

Skt. Hansgruppen

I vores gruppe har vi høj social kapital, vi vil hinanden og hjælper hinanden med vores opgaver. Vi er en udekørende gruppe, der arbejder med borgere med vedvarende sygdomsudvikling, hvilket vil sige, at vi kommer hos mange borgere med demens. Vi har fokus på relationerne, både til borgeren og dennes pårørende, men også til hinanden.

Personale hos Skt. Hangruppen
Dine kommende kollegaer hos Skt. Hansgruppen

Om din nye arbejdsplads

Vi er en gruppe på 60 engagerede kollegaer fordelt over faggrupperne social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, faglige koordinatorer, vagtplanlægger, kontoransat, assisterende leder og leder. Vi er en udekørende gruppe, som kommer rundt med cykel og bil. Vi kommer hos borgere med vedvarende sygdomsudvikling, så man skal have mod på at arbejde med demens. Vi har dog også andre udfordringer som fx Parkinson, sklerose og alkoholproblemer.

Ud over at vi vægter faglighed højt, er det unikt for os, at vi har et stærkt fokus på det relationelle. Dels har vi et princip om færrest muligt medarbejdere i et hjem, så der skabes en god relation mellem borger, pårørende og personale. Dels har ledelsen også fokus på, at der er trivsel og gode relationer i personalegruppen. Vi er således gode til at hjælpe hinanden, og alle faggrupper kan træde til, hvis der er behov for det.

 

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en arbejdsplads, der er tryg, og hvor du får god oplæring. Der er aldrig langt til en kollega, og vi mødes på matriklen flere gange dagligt og tjekker op på borgerne og ikke mindst hinanden. Der er meget respekt og anerkendelse kollegaerne imellem. Vi arbejder stærkt tværfagligt, men der er også plads til at dyrke sin monofaglighed. Vi er godt dækket ind på erfaring og gør meget ud af at modtage nye kollegaer med varme og professionalisme.

 

Citat
Vi har lyst til at gå på arbejde, og vi føler en stor sammenhørighed og respekt blandt kollegaerne. Vi løfter opgaven sammen, og vi har en lydhør ledelse, som ikke bare lytter, men også handler, hvis vi møder udfordringer. Vi har aldrig haft så god en ledelse, som vi har nu.
Pia, Sygeplejerske og Mie SSA

 

For os i Skt. Hansgruppen er det vigtigt, at vi har det godt sammen socialt, og vi har således ikke bare sommerfest og julefrokost, men også en biografklub og et strikke-/hæklefællesskab. Vi vil hinanden både, når det handler om at løse kerneopgaven, men også når det handler om andet end borgeren.

Dine muligheder hos os

Hos os er du i starten af din ansættelse del af en mentorordning, hvor du får tilkoblet en mentor, som du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have, og som er med dig i din oplæring. Du bliver taget godt imod, og her er trygt at være. Du bliver desuden tilbudt det store demenskursus og mange andre kurser i løbet af din ansættelse. Kollegasamarbejdet er meget tæt og sparringsbaseret, og vi lærer fra os ved tværfagligt samarbejde.

Vi ser gerne, at man ud over sine faste opgaver også er ressourceperson på et område, hvad enten det måtte være oplæringsvejleder, forflytningsvejleder eller noget helt tredje. Det giver en mulighed for at forfølge en interesse, man måtte have og mulighed for at udvikle sig.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Skt. Hansgruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger

Skriv Skt. Hansgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem

 

Godt at vide om skt. hansgruppen 

Rehabiliteringsleder: Gitte Brit Boslund. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Mette Brinkmann. 

 

Vores adresse er: Risingsvej 110, 5240 Odense NØ. 

 

Arbejdstider: 
Vores arbejdstider er 7-15 for alle faggrupper, og vi arbejder hver 3. weekend. 

 

Vi tager hensyn til det hele menneske, og vi er derfor fleksible og vægter, at arbejdsliv og privatliv skal passe sammen. Derfor er der også stor grad af medbestemmelse, når det kommer til ferie- og helligdagsplanlægning. 

 

Genveje