Spring til indhold

Næsbygruppen

Næsbygruppen er en udekørende gruppe, der kommer ved borgere med fysisk funktionsnedsættelse. I Næsbygruppen har de et stort borgerflow og fokus på kollegialt fællesskab og tværfaglighed.

Personale i Næsbygruppen
Dine kommende kollegaer i Næsbygruppen

Om din nye arbejdsplads

I Næsbygruppen er vi en udekørende hjemmeplejegruppe, som består af ca. 70 fastansatte medarbejdere. Vi er både social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygeplejersker, terapeuter, elever og egen stab af afløsere samlet på samme matrikel, og det har vi stor glæde af. Vi er gode til at hjælpe hinanden og bruge hinandens fagligheder i løsningen af kerneopgaven.

De borgere, som vi arbejder med i Næsbygruppen, hører under forløbet fysisk funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi har mentalt velfungerende borgere og et stort borgerflow. Vi arbejder både med fremskudt team og rehabilitering, og så har vi også en del borgere i terminale forløb.

Hos os har vi også en masse skønne social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistent-elever og sygeplejestuderende. Vores elever siger, at der hos Næsbygruppen er rart at komme ind. Vi har en god atmosfære og en god dialog. Flere af vores elever er også kommet tilbage efter endt uddannelse og er i dag fastansatte.

 

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en arbejdsplads, hvor du bliver en del af en fantastisk, skøn og samarbejdsvillig gruppe. Vi hjælper hinanden både mono- og tværfagligt og er gode til at triagere. Her ved du altid, hvem du kan tage fat i. Vi møder ind sammen om morgenen, og det gør en masse godt, også socialt, at vi lige ser hinanden i øjnene.

 

Citat
Vi har et trygt og godt læringsmiljø, hvor der altid er en dygtig kollega, man kan spørge. Vi har stort fokus på arbejdsmiljø, og det er vigtigt for os, at vi taler ordentligt til hinanden. Hvis nogen har oplevet noget, der skal reddes ud, er vi rigtig gode til at tage dialogen til vores morgenmøder.
Ansatte hos Næsbygruppen


Du kan hos Næsbygruppen glæde dig til at komme ind i en gruppe, hvor der er et godt fællesskab, bliver samarbejdet tværfagligt, fokuseret på arbejdsmiljø og arbejdet med trivselsmålinger. Du kommer ind i en gruppe, hvor lederens fornemmeste opgave er ”at skabe et miljø, hvor alle kan lide at være og trives, og så udvikle på den enkelte”. Siden 4. januar 2023 har vi været med i projektet 'Fast Tværfagligt Team', og fra den 1. marts 2024 skal vi kører faste tværfaglige team i alle fire teams. 

Dine muligheder hos os

I Næsbygruppen får du mulighed for at deltage i spændende undervisning og udvikle din faglighed herigennem. Herudover får du naturligt en stor faglige udvikling gennem dit arbejde og din sparring med kollegaer. Vi gør en del ud af at sidemandsoplære og er gode til at vidensdele med hinanden. Før corona holdt vi gerne faglige oplæg i forbindelse med vores personalemøder, og det vil vi også gerne i gang med igen.

Vi vil gerne udvikling og faglighed. Vi arbejder med et årshjul for undervisning, som vi udarbejder i fællesskab med faggrupperne ved at stille spørgsmålet: Hvad har I brug for noget læring i?

Når du starter hos os, møder du et onboardingprogram, hvor du bliver sat godt ind i arbejdsgangene, og vi sørger for, at du som ny kollega kommer ud og køre med de andre faggrupper i starten af din ansættelse. På den måde får du skabt nogle relationer, men får også en indsigt i, hvordan man kan bruge hinandens faglighed.

Hos Næsbygruppen får du mulighed for at bruge din faglighed og omsætte din uddannelse til konkrete rehabiliterende tiltag for borgerne. Du gør en forskel.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Næsbygruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Næsbygruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

Godt at vide om Næsbygruppen

Rehabiliteringsleder: Eva Grønlund Nabild. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Mike Flor Lehmberg. 

Vores adresse er: Lumbyvej 50, Næsby, 5000 Odense C. 

 

Alle vores vagter er dagvagter:
En typisk arbejdsdag, for en sosu-medarbejder hos os, starter med, at vi møder kl. 7 og lige sidder sammen og drøfter, hvis der er noget med borgerne. Derefter kører vi ud til borgerne, og er som regel inde og vende i gruppen omkring kl. 11, hvor vi blandt andet kan dokumentere. Vi har masser af kontakt og føling med vores kollegaer via telefonen og kan altid ringe sammen.

 

Terapeuterne er selvtilrettelæggende og skiftes til at møde ind kl. 7 og deltage i morgenmødet med sygeplejersker og sosu-medarbejdere.

Vi synes, at det er vigtigt, at arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen. Derfor er ledelsen også lydhør overfor ønsker omkring arbejdstider og ferie. Vi er en gruppe med mange personaler, og det giver os nogle muligheder i forhold til grupper, der måske er for små til at være fleksible. 

 


Genveje