Spring til indhold

Aftengruppe Syd

Hos Aftengruppe Syd arbejder vi med borgere inden for alle forløb, hvilket betyder spændende og varierede opgaver. I Aftengruppe Syd er ordentlighed og respekt for andre mennesker meget vigtig, ligesom det er vigtigt for os, at vi har høj faglighed, så vi kan løse de opgaver, vi står med og passe godt på borgerne.

Personale i Aftengruppe syd
Dine kommende kollegaer i Aftengruppe Syd

Om din nye arbejdsplads

Vi er en gruppe dejlige kolleger, ca. 100 fastansatte, som er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, planlæggere og koordinatorer. Vi dækker ni daggrupper, der varetager pleje af borgere i eget hjem, som også har behov for rehabiliterende pleje om aftenen. Derved varetager vi plejen for borgere indenfor alle forløb og med alle typer af lidelser.

I Aftengruppe Syd vægter vi ordentlighed højt. Vi har en grundlæggende respekt for andre, både mellem ledere og medarbejdere, blandt kolleger og i særlig grad overfor vores mange borgere, som vi møder i mange forskellige livssituationer eller faser i livet. På den måde kan vi bedst arbejde rehabiliterende med den enkelte, da vi ser deres individuelle behov.

 

Det kan du glæde dig til

Hos Aftengruppe Syd kan du glæde dig til en arbejdsplads med rigtig god stemning, hvor det altid summer af liv, når alle er her. Som arbejdsplads laver vi flere arrangementer, og medarbejderne opfordrer også gerne selv til fyraftensmøder. Det sociale sammenhold, som vi har, giver os tillid i arbejdet og en følelse af, at vi kan læne os op ad hinanden.

 

Citat
Vi taler meget i telefon sammen og har det sjovt sammen på den måde, når vi er ude på vores ruter. Her er der både plads til sjov og faglig sparring. Vores ledelse er altid rummelig og forstående ift. vores opgaveløsning, hvor det kan være nødvendigt at være handlekraftig. De har altid fokus på, at vi lærer af de situationer, hvor vi har været særligt udfordrede.
Frank og Lise, ansatte i Aftengruppe Syd

 

Vi vægter tillid i personalegruppen højt, og vi har en oplevelse af, at man har hinandens ryg. Det gør, at vi både kan hjælpe hinanden med de opgaver, hvor vi oplever et særligt behov, og at vi også kan sparre med hinanden omkring de udfordringer, vi oplever i vores dagligdag.

Dine muligheder hos os

Hos Aftengruppe Syd får du et alsidigt job, hvor borgerne er forskellige, og har mange forskellige livsvilkår. Derfor er det også vigtigt for os at kompetenceudvikle i gruppen, så medarbejderne kan få lov at opruste deres viden indenfor de områder, som de borgere, de beskæftiger sig med, hører til. Det er tilbud om kompetenceudvikling, der ligger udover den daglige læring og erfaring, man naturligt får gennem sparring med kollegaer.

Generelt er der en enormt høj tilslutning hver gang, vi udbyder kurser eller har temadage. Kompetenceudviklingen kan fx være kurser inden for KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdom, demens, sindslidelse og alkoholisme.

Som social- og sundhedsassistent kan man få tildelt en tovholderfunktion for gruppen, hvor man varetager ansvar for vigtig information og fungerer som knudepunkt for diverse spørgsmål fra både hjælpere og assistenter. Desuden udvikler flere social- og sundhedsassistenter sig ind i rollen som planlæggere.

Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Aftengruppe Syd i Odense Kommune?

Se ledige stillinger

Skriv Aften Syd i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem

 

Vil du læse mere om Aftengruppe Syd? Læs medarbejderfortællingen!

Attraktive aftenvagter

Godt at vide om aftengruppe syd 

Rehabiliteringsleder: Karin Vang Hansen. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Agnete Schepelern og Marlene Willumsen. 

 

Vores adresse er: Jacob Hansens Vej 139, 5260 Odense. 

 

Arbejdstider: 
Vores arbejdstider er mellem 15.00 - 23.30. 

SSH arbejder mellem 16 og 36 timer om ugen. Dette gælder også for assistenterne. 

 

Alt efter ønske kan du arbejde hver 2. eller hver 4. weekend. 

 

Geografien: 
Vi er fordelt på to lokationer med synlig ledelse på begge lokationer (Jacob Hansens Vej og Kragsbjergvej). 

 

 

Genveje