Spring til indhold

Stadiongruppen

I vores gruppe møder du en arbejdsplads fuld af humor og god stemning. Vi er en udekørende både dag- og aftengruppe og vi kommer hos borgere med mange forskellige diagnoser primært indenfor det vedvarende sygdomsområde. I stadiongruppen arbejder vi tværfagligt med høj faglighed.

Personale i Stadiongruppen
Dine kommende kollegaer i Stadiongruppen.

Om din nye arbejdsplads

I Stadiongruppen er vi en udekørende gruppe med ca. 70 dejlige kolleger, som er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Vi har en god diversitet med både mænd og kvinder i alle aldersgrupper, bred faglighed og forskellige erfaringer.

Vi har både en dag- og en aftengruppe, hvilket er lidt unikt. I dagvagten dækker vi det nordvestlige Odense. Den borgergruppe vi kommer hos, har mange forskellige diagnoser primært indenfor det vedvarende sygdomsområde. Størstedelen af vores borgere har en demenssygdom, Parkinsons eller andre kognitive udfordringer i højere eller mindre grad.

Det, som kendetegner os, er den gode stemning, humoren og sammenholdet.

 

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar og mulighed for at være kreativ og tænke nyt indenfor de givende rammer. Hos os har medarbejderne et stort ansvar i den daglige opgaveløsning.

 

Citat
Som kolleger har vi det virkelig godt sammen. Vi er fx en lille gruppe på seks personer, der kører sammen om aftenen, altså tre sygeplejersker og tre SSA’er. Og vi er bare en stor ’happy family’. Det giver mig ro i maven, at jeg altid kan ringe til dem, hvis jeg er i tvivl. Både SSA’er og sygeplejersker vil altid komme, og det er guld værd, at man aldrig er overladt til sig selv.
Sine, ansat i Stadiongruppen

 

I Stadiongruppen arbejder vi med høj faglighed. Vi har en anerkendende kultur med respekt for hinandens fagligheder og høj social kapital. Alle bidrager til fællesskabet, og vi har stor tillid til hinanden. Vi tør sige tingene højt og løfter i flok uagtet baggrund. Vi kan også altid regne med, at vores gode og nærværende ledere tager vores udfordringer alvorligt, og hurtigst muligt kigger på løsningsmuligheder, når behovet opstår.

Dine muligheder hos os

Når du starter hos os, får du en demensuddannelse, idet vi har rigtig mange borgere med demens. Vi dyrker både den faglige sparring med hinanden og den fælles refleksion gennem tværfaglige møder i vores forskellige teams.

Vi tilbyder muligheden for at udvikle dine kompetencer indenfor fx KOL, palliation, diabetes mm.
Så længe det giver fagligt mening i forhold til vores borgergruppe, så er vi meget lydhøre overfor dine ønsker om kompetenceudvikling.

 

Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Stadiongruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger

Skriv Stadiongruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

 

Ønsker du at vide mere? Læs medarbejderfortællingerne!

Tværfaglighed er en prioritet

Superhelte på arbejde 

Mød Sascha

Godt at vide om stadiongruppen

Rehabiliteringsleder: Ria Mireille Askov. 

Assisterende rehabiliteringsleder: Marlene Bang Skovsgaard. 

 

Vores adresse er: Møllemarksvej 43, 5200 Odense V.  


Arbejdstider:
I dagtiden møder alle 7-13 eller 7-15. Stadiongruppen Aftensygeplejen arbejder 15-23. 


Sosu-personalet kan frit vælge, om de vil arbejde hver 2., 3. eller 4. weekend.

Dagsygeplejerskerne arbejder hver 6. weekend. 


Aftensygeplejen består af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som arbejder hver 2. weekend. 


Ekstra: 

Vi har tværfaglige møder hver tirsdag, som afholdes med det team, der har kendskab til den konkrete borger samt med deltagelse af demenskoordinatorer. Teamet er sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og sygeplejersker. 


Gruppen er inddelt i fem teams, som holder teammøder én gang om ugen på en fast dag, 


Aftensygeplejen er inddelt i geografiske teams, som dækker den nordlige del af Odense. 

 

Genveje