Spring til indhold

Mågebakkegruppen

Den udekørende Mågebakkegruppen, som arbejder i dagvagt, kommer hos borgere i forløb Vedvarende Sygdomsudvikling. Hos Mågebakkegruppen har de stort fokus på faglighed og den rehabiliterende tilgang, og det er vigtigt med mulighed for kompetenceudvikling, medindflydelse på processer og gensidig tryghed i hinandens faglighed.

Personale i Mågebakkegruppen
Dine kommende kollegaer ved Mågebakkegruppen Tina (tv.), Yvonne (mf.) og Kristina (th.)

Om din nye arbejdsplads

Mågebakkegruppen er en udekørende gruppe. Vi er ca. 41 faste og dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt terapeuter. Til dagligt er vi inddelt i tre tværfaglige teams, som dækker tre geografiske områder. Vi har en høj faglighed, som vi er stolte af. Vi brænder for at skabe det bedst mulige rehabiliterende forløb for borgeren.

Hos os får du en spændende hverdag med forskelligartede opgaver, hvor du får brug for både din egen monofaglighed og det tværfaglige samarbejde, du har med dine kollegaer. Vores borgere hører under forløb Vedvarende Sygdomsudvikling, hvilket betyder, at vi er en essentiel del af borgernes hverdag. Vi følger den enkelte borger i et ofte langt rehabiliteringsforløb.

 

Det kan du glæde dig til

I Mågebakkegruppen kan du glæde dig til en arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel er i fokus. Vores rehabiliterende tilgang er en central del af vores arbejde, og du kan glæde dig til at gå i dybden med din faglighed og igangsætte de rehabiliterende indsatser. Vi har stort fokus på medindflydelse og udvikling af vores processer og arbejdsgange, så både du og dine kolleger bedst muligt kan løse kerneopgaven til gavn for borgerne.

 

Citat
Vi har en synlig og lydhør ledelse, der altid får os til at føle os set, hørt og anerkendt i dagligdagen. Det giver os selvtillid i arbejdet og følelsen af medejerskab og ansvarlighed i opgaven. Vi kan virkelig mærke, at den åbenhed, vi har, både blandt medarbejdere og ledelse, fremmer trivslen i gruppen hver dag.
Kristina, Tina og Yvonne, ansatte i Mågebakkegruppen


Vi ønsker at have en gruppe, der er kendetegnet ved rummelighed, har tillid til hinanden, og at vi sammen skaber en tryghed i vores faglighed. Med de borgere vi møder, får man virkelig hele sin faglighed i spil, da vi både arbejder med de kortsigtede og langsigtede problemstillinger.

 

Dine muligheder hos os

Når du starter som ny kollega ved Mågebakkegruppen, får du et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, baseret på dine kompetencer og tidligere erfaringer, og du vil opleve at blive støttet i hele din opstart.

Du får gode muligheder for at videre- og efteruddanne dig ift. de behov, du oplever som relevante i dit arbejde. Du får desuden mulighed for at være med til at præge fremtidige processer og udvikle sygeplejen med fokus på faglighed. Vi har også elever, som det er muligt at blive praktikvejleder for.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Mågebakkegruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Mågebakkegruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

Godt at vide om mågebakkegruppen

Rehabiliteringsleder: Inge Moesgaard. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Charlotte Hovmand. 

 

Vores adresse er: Mågebakken 80, 5250 Odense SV. 

 

Arbejdstider:
Vi arbejder i dagvagt og vores arbejdstider er kl. 7-13 eller 15. for alle faggrupper

I weekenderne arbejder social- og sundhedshjælpere hver 2. weekend, social- og sundhedsassistenter arbejder hver 3. weekend og sygeplejersker arbejder hver 4. weekend.

Arbejdsopgaver:
Vi arbejder meget med at skabe rehabilitering for borgerne, og hvis du har en interesse for det langvarige forløb, får du ved os gode muligheder for at arbejde med og øge din interesse, ligesom dine muligheder for at styrke din faglighed på området er optimale.

Sygeplejerske i Mågebakkegruppen:
”Vi har i Sygeplejegruppen mange gode refleksioner i vores dagligdag, og vi elsker alle at dyrke og udvikle vores faglighed. Med den borgergruppe vi er i berøring med i Mågebakkegruppen, har vi mulighed for at gå i dybden med planlægningen af det enkelte forløb, skabe en gavnlig kontinuitet for borgeren, samt have fokus på opfølgning”, fortæller Tina, Sygeplejerske og klinisk vejleder ved Mågebakkegruppen.

 

Genveje