Spring til indhold

Natgruppen

Natgruppen er en stor gruppe, som varetager plejen af borgerne om natten. Det vil sige, at vi både er til stede i udekørende grupper, botilbud og på plejehjem og derfor også varetager alle borgerforløb. Vi har derfor stor adspredelse i opgaver. Vi vægter faglighed højt og er en arbejdsplads med plads til at passe familielivet ind.

Personale i pyjamas i Natgruppen
Dine kommende kolleger i Natgruppen

Om din nye arbejdsplads

I Natgruppen er vi en gruppe, der favner bredt. Vi kommer hos alle borgere i Odense Kommune, som har vågen nattevagt. Det vil sige, at vi varetager alle borgerforløb og derfor kan tilbyde en alsidig arbejdsplads med mange forskelligartede opgaver. Vi er ca. 170 fagligt stærke medarbejdere fordelt på flere faggrupper, som social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger, hvilket giver en god tværfaglig sammensætning. Vi er opdelt i tre områder med hver sin leder, så ledelsen altid er tæt på de ansatte.

En af vores kerneværdier er, at der skal være plads til familielivet og fritidsinteresserne, hvilket vil sige, at den enkelte ansatte i høj grad selv kan få lov til at planlægge sin arbejdsdag. Natgruppen har været igennem en stor udvikling med indgående fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vi vægter det gode samarbejde, ærlighed og social kapital højt og går ind for en anerkendende tilgang både til borgere, samarbejdspartnere og til hinanden. Vi er også nyskabende og prøver gerne nye ting af. Fx har vi en prøvehandling i gang, hvor vores medarbejdere har pyjamas på om natten for at skabe tryghed hos borgeren.

 

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en arbejdsplads, hvor vi dagligt arbejder med at udvikle vores kompetencer. Du bliver en del af en gruppe, hvor du og dine kollegaer arbejder selvstændigt, men vi har samtidig et stort fokus på at hjælpe hinanden i gruppen. Vi tror på, at vi lykkes gennem en fælles indsats, og vi vægter ærlighed, tillid og gensidig respekt højt.

 

Citat
Nattevagten er bred og, hvis du ønsker det, kan du virkelig få testet nogle områder af. Vi er meget opmærksomme på de enkelte gruppers dynamik og flytter i enkelte tilfælde rundt på de ansatte for at opnå de bedste samarbejdsresultater.
Pernille Hilbert, rehabiliteringsleder

 

Vi ser de ansatte som hele mennesker og giver derfor stor frihed til, at medarbejderen selv kan tilrettelægge sit arbejde således, at det passer i den enkelte familiesituation. Vi passer på vores medarbejdere og anerkender, at arbejdet med mennesker kan være hårdt. Derfor er vi også de første til at insistere på krisehjælp efter voldsomme episoder. Vi arbejder kun med interne vikarer, så dem der kommer i Natgruppen kender arbejdet godt. Vi arbejder med en nærværende ledelse og holder 1 til 1-møder med de ansatte, så du ved, at du ikke står alene, selvom du er i nattevagt.Dine muligheder hos os

I Natgruppen er der højt til loftet, og vi vægter et godt samarbejde med tæt dialog og respekt for hinanden. Når du starter hos os i Natgruppen, får du en grundig introduktion og sideoplæring af engagerede kollegaer. Hos os får du også gode muligheder for at udvikle dine kompetencer. Du får en arbejdsplads med høj faglighed og høj social kapital, hvor vi er fleksible og giver god plads til familielivet.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Natgruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger

Skriv Natgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

 

godt at vide om natgruppen

Rehabiliteringsleder: Pernille Hilbert. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Camilla Hedegaard og Rachel Sejten. 

Vores adresse er: Møllemarksvej 45, 5200 Odense V. 

 

Arbejdstider:
Vores arbejdstider i område et og to er er kl. 23-07 og i område tre 22-7.15 for alle faggrupper

Vi arbejder 28 timer om ugen efter et 7:7 princip med en uges arbejde og en uges fri.

Hos os er vi glade for at have stor fleksibilitet i opgaveløsning og vagtplanlægning. Man kan som regel altid få fri, når man beder om det – også med kortere varsel.

 

 

Genveje