Spring til indhold

Tagtækkergruppen

Hos os i Tagtækkergruppen har vi det gode arbejdsmiljø i fokus, og vi vægter og værner om det attraktive kollegaskab og den gode humor. Vi er en udekørende gruppe, der arbejder i forløbet fysisk funktionsnedsættelse.

Sygeplejerske hos Tagtækkergruppen
På billedet ses Maja, der er sygeplejerske i Tagtækkergruppen

Om din nye arbejdsplads

I Tagtækkergruppen er vi et stort hold på omkring 70 omsorgsfulde kollegaer. Vi er fordelt på faggrupperne social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere samt ufaglærte omsorgsmedarbejdere og elever. De borgere, vi kommer hos, har alle fysisk funktionsnedsættelse, og der er derfor tale om fysisk pleje og støtte af borgere i alle aldersgrupper. Vi har dog også fokus på tidlig opsporing af sygdomsudvikling og palliation. Vi kommer rundt på elcykel og i bil.

Vores arbejdsområder fordeler sig primært på to indsatser. Den ene er indenfor det, vi kalder Fremskudt, der er en indsats, hvor vi får nye borgere ind til et ca. 12 ugers forløb. Her kræver det lyst til at arbejde med dokumentation, udredning og stort borgerflow. Den anden indsats hedder Rehab. Det er de mere faste forløb, hvor der allerede er udfyldt dokumentation fra gruppen i fremskudt, man arbejder dog selvfølgelig stadig med dokumentation, men i mindre grad end i Fremskudt. I Rehab møder man således de mere faste borgere i lange forløb.

På vores arbejdsplads prioriteter vi det gode arbejdsmiljø og trivsel. Det gør vi ved at italesætte vores arbejdsmiljø, og hvad der fungerer godt. Vi er trygge ved hinanden og tør give feedback og kritik, hvilket giver vores ledelse redskaber til at reagere og skabe de bedste rammer for os på arbejdspladsen. Vi vægter medindflydelse højt, og vi har en lydhør ledelse, der altid har døren åben.

 

Det kan du glæde dig til

Hos os i Tagtækkergruppen arbejder vi meget tværfagligt og sidder sammen hver morgen og koordinerer dagens besøg. Du kan derfor glæde dig til god og grundig sparring på tværs af faggrupperne, og hos os er der ingen dumme eller pinlige spørgsmål. Vi har en personalegruppe med bred og mange års erfaring, som vi drager nytte af og er nysgerrige på. Vi har dog bestemt også plads til at dyrke vores monofaglighed.

 

Citat
Jeg bliver udfordret i mit job hver dag. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke bruger min faglighed, og det jeg har lært på studiet. I vores job skal vi kunne lide mange alsidige udfordringer og at udvikle vores viden konstant – man får ikke bare ét speciale men mange.
Maja, sygeplejerske

 

Ud over, at vi udvikler vores viden hver dag, har vi også høj social kapital. Vi har et godt sammenhold, griner sammen og hjælper hinanden. Man ringer fx altid rundt inden, at man afslutter sin rute, for at høre om nogen skal have hjælp. Generelt er vi drevet af den gode relation til borgeren og det at arbejde med det relationelle.
Vi er således gode til at finde løsninger sammen og på tværs af faggrupperne for at løfte opgaven ude hos borgeren – nemlig at borgeren føler sig støttet, hørt og forstået.


Dine muligheder hos os

I Tagtækkergruppen stræber vi altid efter at blive bedre til det, vi gør – at yde omsorg for borgeren og have høj faglighed. Og de borgere, vi kommer hos, har mange forskelligartede og komplekse problemstillinger. Det kalder ofte på efteruddannelse og på, at vi enten må tilbage til lærebøgerne for at læse op, tage en lille uddannelse eller kursus indenfor området. Ellers bliver vi også klogere ved at bruge de mange års erfaringer vi har i teamet. Ved opstart vil du desuden blive tilkoblet en mentorordning, og vi prioriterer altid en grundig oplæring tilrettelagt efter den enkeltes behov.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Tagtækkergruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Tagtækkergruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

Godt at vide om tagtækkergruppen 

Rehabiliteringsleder: Mathias Munk Bern. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Mie Udengaard Christensen og Tine Bloch. 

 

Vores adresse er: Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M. 

 

Arbejdstider: 
Vores arbejdstider er 7-13/15 for alle faggrupper afhængegigt af timeantal. 

 

Vores hjælpere arbejder hver 2. weekend, assistenter hver 3. weekend og sygeplejersker hver 4. weekend. 

 

Genveje