Spring til indhold

Hunderupgruppen

Hunderupgruppen er en centralt placeret, udekørende hjemmeplejegruppe i Odense, som arbejder i dag- og aftenvagter hos borgere med kognitive udfordringer. Hos Hunderupgruppen er tværfaglighed, borgerens bedste og det sociale fællesskab i fokus.

Personale i Hunderupgruppen
Dine kommende kollegaer i Hunderupgruppen

Om din nye arbejdsplads

Hos Hunderupgruppen er vi en udekørende daggruppe med ca. 65 skønne medarbejdere. Vi er en cykelgruppe, så du får gratis motion på jobbet. Vi har en bred kollegial faglighed med både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, studerende og elever. Vi er organiseret i to tværfagligt sammensatte teams og har meget fokus på faglig sparring, bl.a. med triagering af borgerne hver morgen.

 

Det ene team arbejder med Tværfaglige Faste team, som er et pilot projekt, hvor borgerne oplever en større tryghed ved faste medarbejder. Teamet er selvkørende, der er større faglig kontinuitet, dialog og højere social kapital. 

 

Aftensygeplejen i den sydlige del af Odense Kommune er en del af Hunderupgruppen, så her er faglige, kompetente og dygtige aftensygeplejersker og SSA, der servicere kompleks sygepleje til alle borgere uanset boform. 

Vores borgere har vedvarende lidelse i form af kognitive udfordringer, hvilket fx kan være udfordringer med hukommelsen. Vi har et tæt samarbejde med borgernes pårørende, og det skal du have en interesse for, når du er ansat ved os.

For os er det vigtigt at være en familievenlig og fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til vores medarbejdere dér, hvor de er i livet.

 

Det kan du glæde dig til

Hvis du har lyst til at sætte din faglighed i spil og have mange bolde i luften, hvis du har lyst til frihed under ansvar og stor selvstændighed, og hvis du har humoristisk sans, så kan du glæde dig til at blive en del af vores skønne arbejdsplads hos Hunderupgruppen.

 

Citat
Vi har høj faglighed i Hunderupgruppen, og det er fedt ift. vores kommunikation omkring borgerne, at vi har så mange fagligheder samlet. Vi kan lære meget af hinanden og får lige vendt diverse ting på vores tværfaglige morgenmøder, ligesom vi er gode til at invitere fagspecialister ind til møder, hvis det giver mening for gennemgangen af borgerens trivsel.
Tine og Anne, ansatte i Hunderupgruppen

I Hunderupgruppen kan du glæde dig til en arbejdsplads, hvor vi vægter det sociale kollegaskab meget højt. Vi har et aktivitetsudvalg, der arrangerer sociale stunder for kollegaerne, og i det daglige har vi glæde af mange små hyggelige stunder, som fx kollegaer der har bagt kage. Fællesskabet er i det hele taget vigtigt for os, og vi vil have, at vi taler ordentligt til hinanden, tager os af hinanden og hjælper hinanden med at være fleksible og få hverdagen til at gå op.Dine muligheder hos os

Hos os bliver alle ansatte tilbudt 15 dages demensuddannelse. Vi har generelt gode muligheder for opkvalificering og videre- og efteruddannelse fx omkring pårørende (diplomuddannelse), demens, og neuropædagogik.
Som sygeplejerske har du mulighed for at uddanne dig til klinisk vejleder.

Som både sygeplejerske og social- og sundhedsassistent er der også mulighed for at blive ressourceperson inden for specielle områder. Det kan fx være demens, ernæring/måltidspilot, implementeringsguider osv.
Vi har en folder med de forskellige tovholdere, som du får i forbindelse med din introduktion, hvor du kan se, hvem du kan gå til.

Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Hunderupgruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Hunderupgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.


 

I den udkørende Hunderupgruppen er medarbejderne Christina, Sussi og Line gået op i tid. 

Se deres fortællinger her

Godt at vide om hunderupgruppen

Rehabiliteringsleder: Lone Susanne Hansen. 
Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder: Camilla Valentin. 

Vores adresse er: Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. 

 

Arbejdstider:
Sosu-medarbejdere: 
Dagvagt: kl. 7-12, 7-13, 7-14 eller 7-15
Aftenvagt: kl. 15-23.30 
Som sosu-medarbejder hos os arbejder du som dagvagt hver 3. weekend

Sygeplejersker: 
Dagvagt: kl. 7-15
Aftenvagt: kl. 15-23.30
Som sygeplejerske i dagvagt arbejder du hver 4. weekend.

Vi arbejder ikke nat. 
I aftenvagten arbejder du hver 2. weekend uanset faggruppe

Geografi:
Vi dækker geografisk et område i Odense C og M. Om dagen fungerer vi som cykelgruppe, hvilket giver en masse frisk luft, naturlige pauser og motion i din arbejdsdag. Det er et mentalt pusterum, når du cykler mellem borgerne. 
Om aftenen benytter vi os af biler.

Det ekstra:
Vi kører i faste ruter og forsøger at skabe forudsigelighed for borgerne.

Ledelsen i Hunderupgruppen gør en indsats for at give medarbejderne ekstra anerkendelse, hvis vi har haft en hård dag, fx ved at der er noget lækkert, når vi kommer ind til frokost.

 

Vi har faste personalemøder en gang om måneden.

 

 

Genveje