Spring til indhold

Danske naboer skal give job og beskæftigelse

Danske naboer hjælper med integrationen af nytilkomne flygtninge.

De store strømme af flygtninge ind i Europa vil også spille ind på kommunens økonomi, hvis integrationen ikke lykkes på beskæftigelsesområdet.  

 

Det er lykkedes i 2015 at få samtlige godt 200 husstande med nye flygtninge placeret rundt i hele Odense. Tankegangen er, at den nye borger skal ud og møde danskere i Brugsen, i vaskeriet og i opgangen. Flygtningene skal se, at danske familier går på arbejde, i skole og institutioner samt i foreninger i fritiden. Målet er en bedre integration, der får flere flygtninge i uddannelse eller job.

 

Hvert år bliver der 3.600 lejligheder ledige i Odenses boligforeninger. Boligplaceringen af flygtningehusstande påvirker således i begrænset omfang ventelisterne. Samtidig er det kun få flygtningefamilier, der rykker eksempelvis imod Vollsmose efterfølgende. Det har blot to ud af 287 familier valgt siden 2013.Borgmesterforvaltningen