Spring til indhold

By- og Kulturforvaltningens regnskab 2015

Se By- og Kulturforvaltningens regnskab og bliv klogere på hvordan de har gjort en forskel for Odenses borgere i 2015.

I By og Kulturforvaltningen tager vi fælles ansvar for vores by. Vores arbejde dækker alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning og investorplaner. Vi bygger byen, vedligeholder den og passer godt på vores bygninger. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte – både biologer, violinister, jurister og vejmænd. Sammen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads og for Odense. 

Vi er en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder og sætter byens og borgernes behov i centrum. Vi udnytter og udvikler vores kompetencer til at understøtte og skabe rammer for borgernes ve og vel, og vi respekterer borgernes forskellige ressourcer. Vi har lyst til at samarbejde med odenseanerne på helt nye måder og områder, og vi inviterer gerne til dialog om opgaver i byen.

Det er både faglighed og nysgerrighed i fællesskab med borgere, kollegaer, erhvervsliv og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 1500 ansatte og dermed den næstmindste forvaltning i Odense Kommune. Trods vores store forskellighed og faglighed i en lille forvaltning er vores kerneopgave ambitiøs: Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.

Blandt vores mange forskellige opgaver finder du:

  • By-, miljø-, energi- og affaldsplanlægning 
  • Byfornyelse og boligforbedring 
  • Jordforsyning samt køb og salg af fast ejendom 
  • Udlejning, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme 
  • Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder, kollektiv trafik 
  • Administration af biblioteker, museer og anden kulturel aktivitet 
  • Udvikling og drift af Odense idrætspark og byens svømmehaller 
  • Understøttelse af udviklingen i Odenses eliteklubberne 
  • Samarbejde mellem de frivillige foreninger, aftenskolerne, bibliotekerne og kommunen i Odense
  • Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet og taxibevillinger
 

 

Her gjorde vi en forskel!

Se hvordan By- og Kultur forvaltningen, i 2015 gjorde en forskel for borgerne i Odense Kommune 

 


Borgmesterforvaltningen