Spring til indhold

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskab 2015

Se Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskab og bliv klogere på hvordan de har gjort en forskel for Odenses borgere i 2015.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen blev forvaltningens nye navn i 2015. Navnet er resultatet af et ønske om et mere dynamisk udtryk, der afspejler prioriteringen i forvaltningen.

Navneskiftet kom samtidig med, at forvaltningen i sommeren fik defineret en enkel og stærkt målrettet kerneopgave: at få flere odenseanere i uddannelse og job.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ansvarlig for en række opgaver i Odense Kommune, der enten drejer sig direkte om beskæftigelse og uddannelser eller er skridt på vejen imod dette:

  • Beskæftigelse
  • Jobrehabilitering
  • Integration
  • Borgerservice

Et tæt og service-orienteret samarbejde med byens virksomheder om at levere den kvalificerede arbejdskraft er højt prioriteret. I 2016 besøges 3000 af Odenses virksomheder.

 

Beskæftigelsen er en af Odense Kommunes store udfordringer. På trods af gode konjunkturer har kommunen en af landets højeste ledighedsprocenter på 6,1 pct. I en ny beskæftigelsespolitik vedtaget af det politiske udvalg i starten af 2016 er målet en ledighed på 3,4 pct i 2020.

 

 

Her gjorde vi en forskel!

Se hvordan vi arbejder for at få kontanthjælpsmodtagere i job, forsøger at skabe beskæftigelse efter industrilukningerne og integrere nytilkomne flygtninge. Det er blot tre eksempler på, hvordan vi har gjort en forskel for borgerne i Odense Kommune i 2015.

 

 

Borgmesterforvaltningen