Spring til indhold

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab 2015

Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab og bliv klogere på hvordan de har gjort en forskel for Odenses borgere i 2015.

I Børn- og Ungeforvaltningen går godt 6.200 medarbejdere hver dag på arbejde for børnene. Vores opgave er nemlig at ruste alle børn og unge med deres forskellige forudsætninger til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk:

  • Sundhedspleje
  • Dagpleje 
  • Vuggestuer 
  • Børnehaver 
  • Folkeskoler 
  • Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
  • Ungdomsskoler
  • Kommunal tandpleje

 

Her gjorde vi en forskel - Fokus på inklusion i 2015
Lige fra børnene er helt små, har vi fokus på, at de skal føle sig som vigtige deltagere i den børnegruppe, de er en del af. Det har vi, fordi vi ved, at det har stor betydning for børnenes trivsel og for hvor meget, de lærer. 

I fagtermer hedder det, at vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv. I 2015 har vi bl.a. uddannet 19 ressourcedagplejere samt uddannet lærere og pædagoger i folkeskolen. Og så står vi bag tre undervisningsfilm, hvor vi deler ud af vores erfaringer på dagtilbudsområdet.

 

 

Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab


Borgmesterforvaltningen