Spring til indhold

Afdelinger på Korsløkke Kirkegård.

Vælg en af afdelingerne på Korsløkke Kirkegård.

Afdeling A & C

Disse afdelinger er særlige ved deres nærhed til kirken og de store, gamle familiegravsteder, der ligger side om side. Afdelingerne rummer individuelle kistegravsteder, og de fremstår som en lille, separat del af kirkegården, som skaber en kompakt og intim stemning. 


Afdeling B, D, E, F, G, H, CG & CH

Afdelingerne fremstår i dag som sammenhængende, og de har et tiltagende parkpræg, da dele af rammehækkene med tiden er blevet nedlagt. Fra og med afdeling B ligger gravstederne tæt, men afstanden mellem gravstederne øges, jo længere man bevæger sig mod afdeling H. 

Det er overvejende individuelle kistegravsteder med anlæg, der dominerer afdelingerne. Kistegravstederne i afdelingerne G og H er dog under afvikling, og disse afdelinger omlægges løbende til urnefællesplæner, hvor de anlægges med plader i græsset. 


Afdeling CA & UK II

Disse afdelinger er omgivet af bøgehæk og snebær, og her ligger en urnefællesplæne, hvor gravstederne markeres med en plade i græsset. Urnefællesplænen omgiver en anonym fællesplæne, og de to afdelinger er adskilt af en lav, spiralformet takshæk. 


Afdeling I

Denne afdeling har et overvejende havepræg og indeholder både større individuelle kistegravsteder og små individuelle urnegravsteder, som alle rummer en righoldig variation af gravpynt og miniatureplanter. Samlet giver dette en afdeling med en helt særegen karakter i de mindre gravrum, der dannes af de stedsegrønne rammehække. 


Afdeling M

Dette er den første muslimske afdeling på de kommunale kirkegårde i Odense. Gravstederne ligger tæt uden megen plads at færdes på. Men det giver en helt speciel stemning navnlig sammen med de mange staudeflader, der strækker sig ud over gravstederne. 


P, UK I & Q

To af afdelingerne indeholder individuelle urnegravsteder, mens den tredje afdeling er anlagt som en urnefællesplæne. De tre afdelinger danner tilsammen en smuk og rolig enhed. 

By- og Kulturforvaltningen