Spring til indhold

Afdelinger på Fredenskirkegaard

Se beskrivelser om de forskellige afdelinger

Afdeling A, B & CA

Disse afdelinger ligger tæt ved kirken og rummer mange gravsteder. Hække af avnbøg danner mindre gravrum og skaber nogle kompakte afdelinger. Sammen danner disse afdelinger en fin ramme om indkørslen til kirkegården.

 

Afdeling C, D, E & H

Udtrykket er et ganske andet end afdeling A, B & CA, da hækkene fjernes, når gravstederne hjemfalder og sløjfes. Det betyder, at der ikke efterlades spor fra de tidligere gravsteder. Dette giver kirkegården et lyst og åbent udseende som minder om en park, hvor de få gravsteder ligger som små øer på græsset. 


Afdeling CC & CI

Også på Fredens Kirkegård mærkes udviklingen i begravelseskulturen, og det ses særligt i disse afdelinger. 

Her overtager urnefællesplænerne kistegravstederne, og gravstederne markeres i stedet med en plade i græsset. Der er således kun ganske få kistegravsteder tilbage i de gamle afdelinger. Området er inddelt i mindre delområder og har en frodig beplantning. 


Afdeling F, G & GU

Disse afdelinger ligger som en smal stribe, der deler kirkegården. Særligt afdeling G er markant med sin stammehæk af lind og massive buksbomhække. Afdelingerne rummer individuelle kistegravsteder og urnegravsteder. Bemærk, at der er to afdelinger af GU på Fredens kirkegård. 


Afdeling L & M

Disse to afdelinger er afviklet som aktiv kirkegård og ligger i dag som en græsplæne. Kun enkelte gravsteder er i brug, og kirkegården sælger ikke nye gravsteder. 


Afdeling N & CB

Afdeling N er en særdeles karakteristisk afdeling, hvoraf der kun findes denne ene af sin slags på de kommunale kirkegårde. Sekskantede hækmoduler af bøg skaber et stramt geometrisk mønster. Om hvert af disse moduler fordeles seks individuelle urnegravsteder adskilt af lave, klippede hække. Formationerne af sekskanter danner et zig-zag-mønster af chausséstensgange mellem gravstederne. 

I den lille afdeling CB inddeles gravstederne efter samme princip som afdeling N, men her er der dog plader i græsset efter samme princip som urnefællesplænerne. 

By- og Kulturforvaltningen