Spring til indhold

Afdelinger på Dalum Kirkegård

Se beskrivelse af afdelingerne.

Afdeling A-E

Adgangsvejen til præsteboligen, kirkeannekset og kirkegården går gennem området med disse afdelinger. Omkring kirkebygningen ligger de ældre afdelinger A, B og C, som kun har få gravsteder. Her er det kun de bevaringsværdige gravsteder, der bliver liggende, da disse ældre afdelinger er under afvikling som aktiv kirkegård. Odense Kommune sælger derfor ikke nye gravsteder i disse afdelinger. 

Afdeling D og E er karakteriserede ved, at de har et åbent og lyst udtryk. De er under omlægning til en kistefællesplæne, hvor det enkelte gravsted markeres med en plade i græsset. Der er derfor meget få traditionelle gravsteder med hæk og anlæg. 


Afdeling CB-CE

Afdelingerne CB til CE er nyere afdelinger, som er anlagt med et hesteskoformet krat af fjeldribs omkring en anonym fællesplæne. Denne gravstedstype kræver ingen pleje, da Kirkegårdskontoret sørger for at slå græsset og fjerne eventuelle buketter. 


Afdeling F & G

Det karakteristiske ved disse afdelinger er, at de er inddelt i mindre gravrum. Lave hække af avnbøg indrammer gravstederne, hvilket skaber intimitet og overskuelighed.

I afdeling F mod øst ligger Dalum Klosters begravelsesplads, hvor et hvidt kors står blandt de hvide marmortavler med nonnernes navne. Kirkegårdskontoret vedligeholder gravpladsen. 


Afdeling H, I, K, L, N, O, P og UK I

Disse afdelinger knytter sig til hovedaksen fra kirkegårdslågen ved Dalumvej. Sammen med alleen af søjleeg danner de kirkegårdens rygrad og stringente struktur.

Lave stedsegrønne gravstedshække dominerer udtrykket i afdeling.

 

Afdeling Q

 

Denne afdeling er særlig, da den ligger let forsænket i forhold til den øvrige kirkegård. Dermed fremstår den intim og hyggelig med sine små, traditionelle urnegravsteder med lave buksbomhække og gange med småsten. 

 

Afdeling R

Ligesom afdelingerne F og G er afdeling R inddelt i mindre gravrum, som skaber intimitet og overskuelighed. Afdelingen har gravsteder til kister, hvor den forreste del af gravstederne er udlagt i græs. Gravstederne kræver dermed mindre pleje, da Kirkegårdskontoret sørger for at slå græsset. 

By- og Kulturforvaltningen