Spring til indhold

4i Fritvoksende hæk

Fritvoksende hæk.

Anvendelse

En fritvoksende hæk anvendes ofte som et indrammende og opdelende element med en smuk blomstring og kan desuden have en lægivende funktion. Fritvoksende hække anvendes typisk i parker, grønne områder og boligbebyggelser.

 

Beskrivelse

En fritvoksende hæk består af én eller få rækker planter af samme art. Hækkens form afgøres af den valgte planteart. Planterne står tæt og skal være i ensartet vækst.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B 1 9/10
Rodukrudt* må ikke forekomme.
A 1 10/10
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.
A + B 1 9/10 
Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring eller afklipning.
A 1 9/10
Større samlinger af løv under og omkring hækken må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B 1 9/10

 

Meldepligt

  • Elementet skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i elementet. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Problemer skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning.

 

By- og Kulturforvaltningen