Spring til indhold

4g Pur

Pur.

Anvendelse

Et pur anvendes som et indrammende og opdelende element. Pur anvendes ofte ved parkeringspladser, langs veje og i parker og grønne områder.

 

Beskrivelse

Et pur består af flere rækker planter af samme art og danner en ensartet flade. Purret skal efter klipning have en præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B 9/10
Rodukrudt* må ikke forekomme.  A 2 10/10 
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.
A + B 2 9/10
Purrets form, højde m.v. klippes efter målbeskrivelse. Hvor der ingen beskrivelse foreligger, klippes purret lodret på sider og i samme højde og bredde som nuværende. Fladen klippes vandret. Det kan evt. aftales med ordregiveren, at toppen følger terræn eller klippes mireret*.
B 2 9/10
Purrets form må efter klipning ikke afvige med mere end +/-5 cm på 3 m Retskede* på flade og sider.
B 2 9/10
Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.
A 2 9/10
Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element. Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i purret under klipning, må gerne forekomme.
A 2 9/10
Større samlinger af løv må ikke forekomme i kanten af purret (indtil 0,5 meter fra kanten). Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B 2 9/10

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Klipning 1 gang i august - september.
A + C  10/10 

 

Meldepligt

  • Purret skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i purret. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Purret må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Problemer skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen