Spring til indhold

4a Prydhæk

Prydhæk.

Anvendelse

En prydhæk anvendes som indramning/opdeling hvor der ønskes et særligt forfinet haveudtryk eller som et særligt arkitektonisk element.

 

Beskrivelse

Prydhækkens planter udgøres af én art. De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst helt til jorden. Hækken skal have en skarp og præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B 10/10 
Rodukrudt* må ikke forekomme.
10/10 
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 løbende meter.
A + B  9/10 
Prydhækkens form, højde m.v. klippes efter beskrivelse. Hvor der ingen beskrivelse foreligger, må prydhækkens mål ikke ændres. Hække som klippes med smig skal udføres med 4 cm pr. meter hækhøjde.
9/10 
Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.
9/10 
Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element. Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning, må gerne forekomme.
9/10 
Større samlinger af løv under og omkring hækken må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B  9/10 

 

Udførelseskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Klipning 2 gange, første klipning i juni og anden klipning i september.
A + C  10/10 
Gødes efter gødningsplan 2 gange.
A + C

10/10 

 

Meldepligt

  • Prydhækken skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i prydhækken. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Prydhækken må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Problemer skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen