Spring til indhold

4h Hæk

Hæk.

Anvendelse

En hæk anvendes som et indrammende og opdelende element og har ofte en lægivende funktion. Hække anvendes typisk i parker og grønne områder, langs veje og omkring parkeringspladser.

 

Beskrivelse

Hække består af én eller få rækker planter af samme art. De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst. Hækken skal have en præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B 2 9/10 
Rodukrudt* må ikke forekomme.
10/10 
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 løbende meter.
A + B 2 9/10 
Hækkens form, højde m.v. klippes efter beskrivelse. Hvor der ingen beskrivelse foreligger, klippes hækken lodret på siderne og i samme højde og bredde som nuværende, toppen klippes vandret. Det kan evt. aftales med ordregiveren, at toppen følger terræn eller klippes mireret*.
A + B 9/10 
Hækkens form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 5 cm på 3 m retskede*.
A + B 9/10 
Hvor der er faste belægninger, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.
9/10 
Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element. Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning, må gerne forekomme.
A 9/10 
Større samlinger af løv under og omkring hækken må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B 9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Klipning 1 gang i august - september måned.
A + C 1 10/10 

 

Meldepligt

  • Hækken skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i hækken. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Hækken må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Problemer skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen