Spring til indhold

10e sandkasser

Sandkasser.

Beskrivelse

Beskrivelse Legeudstyr er alle former for udstyr, der anvendes til leg. Legeudstyr er fx gynger, vipper, legeopstillinger samt andet særligt opstillet udstyr, der kan bruges til leg. Vedligeholdelsen skal sikre, at legeudstyr altid fungerer korrekt og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand i henhold til gældende standarder.

Legeudstyr og sandkasser findes i mange typer af grønne områder.

 

Tilstandskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Sandkasser skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
A 4 9/10
Sandkassens indhold skal være fint strandsand eller byggesand.
A 4 9/10
Fremmedlegemer må ikke forekomme.
A 4 9/10
Synligt ukrudt må ikke forekomme.
A 4 9/10
Større samlinger af løv må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 5 cm.
A 9/10

 

Udførelseskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Rutinemæssig visuel inspektion af sandkasser 1 gang om ugen.
A 4 9/10 
Udskiftning af de øverste 25 cm af sandkassens indhold 1 gang årligt i april måned.
A + C 9/10 

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om istandsættelse efter hærværk, større renoveringer og fornyelse

 

By- og Kulturforvaltningen