Spring til indhold

10c Terrænbygværker

Terrænbygværker.

Beskrivelse

Terrænudstyr er alle former for udstyr, der ikke har med leg at gøre. Terrænudstyr kan være løst eller fastgjort/nagelfast. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, funktionsdygtigt og rent. Terrænudstyr findes i alle typer af grønne områder.

 

Terrænudstyr kan fx være:

  • Tremmebænke, parkbænke, borde/bænkesæt og borde.
  • Affaldsbeholdere af metal og træ.
  • Cykelstativer, slyngplantestativer, træbeskyttelsesstativer, træhulsriste.
  • Bomme, afspærringer, steler af træ, flagstænger, skilte, springvand, skateboardopstillinger og enkeltstående lamper.
  • Sportsudstyr på kommunale idrætsanlæg
  • Fodboldmål, håndboldmål samt diverse spring-, stød- og kasteanlæg.
  • Pergolaer, trådhegn, træhegn og fodhegn.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Vegetation over 15 cm må ikke forekomme indenfor 10 cm på hver side og under hævet trådhegn.
9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
I centrumentreprisen skal malede bænke behandles 1 gang årligt ved enten smøring eller maling af træværk. Inden behandling rengøres bænke. Type af maling/træolie aftales med bygherre.
A + C  10/10 
I centrumentreprisen skal der udføres rengøring af brugsflader på bænke, borde, borde/bænkesæt og skilte 2 gange årligt i april og august måned. Rengøring udføres ved afvaskning med sæbespåner, blød børste og max. vandtryk på 3 kg.
A + C  10/10 

 

Meldepligt Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Terrænudstyr skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og funktionsdueligt. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
9/10 

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. For terrænudstyr som ikke står i centrumentreprisen kan det dreje sig om rengøring af brugsflader på bænke, borde, borde/bænkesæt og skilte 2 gange pr. år i april og august måned. Rengøring udføres ved afvaskning med sæbespåner, blød børste og max. vandtryk på 3 kg.

 

NB! Følgende terrænudstyr administreres og vedligeholdes typisk ikke af Park og Natur:

Broer, svingbomme, lamper, steler af metal og skilte på trafikstier og vejarealer. Administreres af Myndighed og Vejdrift i Natur, Miljø og Trafik. Tilskuerhegn, spillerbokse, måltavler, lysanlæg samt redskabsskure på idrætsanlæggene administreres af klubberne

 

By- og Kulturforvaltningen