Spring til indhold

10d Legeudstyr

Legeudstyr.

Beskrivelse

Legeudstyr er alle former for udstyr, der anvendes til leg. Legeudstyr er fx gynger, vipper, legeopstillinger samt andet særligt opstillet udstyr, der kan bruges til leg. Vedligeholdelsen skal sikre, at legeudstyr altid fungerer korrekt og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand i henhold til gældende standarder.

 

Legeudstyr og sandkasser findes i mange typer af grønne områder.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Legeudstyret skal altid fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
9/10 
Legeudstyret skal altid være rent på brugsfladerne.
A 9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Rutinemæssig visuel inspektion af alle redskaber og enkeltdele 1 gang hver uge. Mindre dele, som slides ved brug, såsom bolte, skruer, sjækler, kæder, slanger på kæder, håndtag og fodstøtter m.m., erstattes omgående med nye efter behov.
A 9/10 
Legeudstyret afvaskes med sæbespåner 2 gange årligt i april og august. Der må ikke anvendes højtryksrenser.
-

 

Meldepligt

Der må ikke forekomme synlige svampe på legeudstyret. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om istandsættelse efter hærværk samt større renoveringer og fornyelse. Smøring af træværk med koldpresset linolie, fjernelse af svampe på ikke-forarbejdede naturmaterialer.

 

By- og Kulturforvaltningen