Spring til indhold

10a Terrænbygværker – Trapper

Terrænbygværker – Trapper .

Beskrivelse


Terrænbygværker er alle former for bygværker/belægninger, hvor der indgår terrænspring. Terrænbygværker er fx trapper, terrænmure og støttemure.

Vedligeholdelsen skal sikre at terrænbygværket fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Terrænbygværker findes i alle typer af anlæg.

Tilstandskrav

Synligt ukrudt skal begrænses til højst 1 stk. under 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2.
 
 

A+B

1

9/10
Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.

A+B

1 9/10
Jord, sand og grus må ikke forekomme på elementet.
Der accepteres dog op til 0,5 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.

A

1 9/10

Udførelseskrav

Forårsklargøring – fejning og gennemgang af trappe 1 gang årligt.

A

1 9/10

Meldepligt

Elementet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

A

1 9/10

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om opretning og udskiftning, fugning samt fyldning af trapper med fast forkant.

By- og Kulturforvaltningen