Spring til indhold

10b Terrænbygværker – Beton- og kampestensmure

Terrænbygværker – Beton- og kampestensmure.

Beskrivelse

Terrænbygværker er alle former for bygværker/belægninger, hvor der indgår terrænspring. Terrænbygværker er fx trapper, terrænmure og støttemure. Vedligeholdelsen skal sikre at terrænbygværket fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Terrænbygværker findes i alle typer af anlæg.

 

Meldepligt

  • Elementet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Behov for ukrudtsbekæmpelse skal meddeles ordregiver.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opretning, udskiftning og ukrudtsbekæmpelse.

By- og Kulturforvaltningen