Spring til indhold

Henvisningsskema - kun til brug for andre kommuner end Odense

Henvisningsskemaet er for elever, der gennem en ny-visitation henvises til specialpædagogisk bistand i et særligt specialundervisningstilbud i Odense Kommune.

Henvisningsskemaet bruges i forbindelse med henvisning til specialpædagogisk bistand jf. Folkeskolelovens § 20.2.

 

Henvisning til specialpædagogisk undervisningstilbud foregår to gange årligt.

 

Der kan henvises til følgende specialområder og tilhørende specialtilbud:

  • Vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder: Nørrebjergskolen
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Enghaveskolen, Centerafdelingerne på Pårup og Lumby skole
  • Bevæge- og funktionsnedsættelser: Centerafdelingen på Rosengårdskolen
  • Tale-sprogvanskeligheder: Tale-sprog-klasser på Risingskolen

Henvisningsskema samt bilag (bilagsmaterialet er lig med visitationsmaterialet i hjemkommunen) skal være Odense Kommune i hænde senest uge 24 eller uge 51.

 

Henvisningsskema inkl. bilagsmaterialet sendes elektronisk via sikkermail eller digital post samlet pr. elev til: specialraadg.buf@odense.dk 

 

Yderligere oplysninger ift. henvisning og evt. spørgsmål rettes til:

Leder for PPR Mie Willemoes
Mobil: 29 38 63 43
E-mail: benyt digitalpost via kontaktboksen til højre

 

Du finder henvisningsskemaet her

Børn- og Ungeforvaltningen