Spring til indhold

Specialistuddannelsen for psykologer

Specialrådgivningen udbyder offentlige forløb.

Supervision af andre faggrupper

Det overordnede formål med kursusdagene er at fokusere på at give psykologen særlig viden om og mestring af supervision for at kvalificere dette værktøj i det daglige arbejde. Vi skal se på supervision i psykologien i et historisk og nutidigt perspektiv som professionelt læringsredskab - uanset teoretisk og metodisk referenceramme.

 

Supervision har som videnskabelig fagdisciplin udviklet sig betydeligt gennem de sidste 60 år og interessen for dette læringsrum har bredt sig til mange andre faggrupper i og udenfor den traditionelle psykologiske behandlingssektor, herunder til andre faggruppers arbejdsområder: sundhedssektoren, specialskoler, socialforvaltninger, døgninstitutioner m.v.

 

At kunne modtage, give og ikke mindst lære andre faggrupper at modtage og give supervision er blevet et centralt arbejdsfelt for langt de fleste psykologer. 

 

Underviser Benedicte Schilling: 

Torsdag d. 13. september 9-16

Fredag d. 14. september 9-16

 

For generel information om udbud af kurser kontakt Steven Østergaard på 6551 5424.

Tilmelding skal ske via https://odense.plan2learn.dk

Børn- og Ungeforvaltningen