Spring til indhold

Specialistuddannelsen for psykologer

Specialrådgivningen udbyder offentlige forløb.

Specialpædagogisk Rådgivning i samarbejde med Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune tilbyder kurser på specialistniveau. Forløbene er tilrettelagt ud fra Dansk Psykolog Forenings retningslinjer og undervisere er forhåndsgodkendt til at varetage undervisningen.

 

Valg af interventionsformer

5.4 i børnemodulet - 18. og 19. januar 2021 - AFLYST

 

Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser

5.2 i børnemodulet - 20. og 21. september, 7. og 8. oktober og 12. oktober 2021 (modulet kører over 5 undervisningsdage)

 

Supervision af andre faggrupper

3.20 i det tværgående modul - Forår 2022

 

Psykologen som konsulent

3.17 i det tværgående modul - Forår 2022

 

Psykologisk udredning

5.3 i børnemodulet - Efterår 2022

 

Organisationspsykologi

3.2 i det tværgående modul - Forår 2023

 

For generel information om udbud af kurser kontakt Heidi Klein på 6551 5121.

Børn- og Ungeforvaltningen