Spring til indhold

Specialistuddannelse for psykologer

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning udbyder offentlige forløb.

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning tilbyder kurser på specialistniveau. Forløbene er tilrettelagt ud fra Dansk Psykolog Forenings retningslinjer og undervisere er forhåndsgodkendt til at varetage undervisningen.

 

 

Psykologisk udredning

5.3 i børnemodulet - Efterår 2022

 

Supervision af andre faggrupper

3.20 i det tværgående modul - Forår 2023

 

Organisationspsykologi

3.2 i det tværgående modul - Forår 2023

 

For generel information om udbud af kurser kontakt Heidi Klein på 6551 5121.

 

Børn- og Ungeforvaltningen