Spring til indhold

Specialpædagogisk Rådgivning - SPPR

Specialpædagogisk Rådgivning giver rådgivning og vejledning til forældre og personale i specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Specialpædagogisk rådgivning - SPPR

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
63 75 18 74

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Pædagogisk og psykologisk rådgivning >> Specialrådgivning 0-18 år

Email

specialraadg.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Se mere om SPPR og Covid-19 her.

 

Specialpædagogisk Rådgivning samarbejder med dagtilbuddet/skolen og øvrige fagpersoner om at skabe inkluderende læringsmiljøer, som understøtter udvikling og læring til børn og unge i specialpædagogiske tilbud.

Herudover betjenes samarbejdskommuner på Fyn og øerne på småbørnsområdet af Specialrådgivningen for Småbørn, med udredning og vejledning om barnets og familiens behov. 

De specialpædagogiske undervisningstilbud i Odense Kommune har et specialpædagogisk indhold og omfang, som ikke kan tilbydes inden for distriktsskolernes almene rammer. 
Det er skoleleder på distriktsskolen, som i samråd med forældre og psykolog indstiller til et specialpædagogisk skoletilbud. 
Tilbuddene er opdelt i hovedområder: 

 

generelle indlæringsvanskeligheder

kommunikation – tale/sprog

kommunikation - læse

gennemgribende udviklings- og funktionsforstyrrelser

sociale vanskeligheder

bevægehandicap

 

Find henvisningsskema til brug for andre kommuner her

 

Børn- og Ungeforvaltningen