Spring til indhold

Bevægehandicap

For elever med svære bevægehandicap og indlæringsvanskeligheder.

Målgruppen i bevægeklassen er elever med svære bevægehandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder.
Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med forældre og psykolog indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til relevant skoletilbud af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR. 
Læs mere om Rosengårdskolens bevægeklasse på skolens egen hjemmeside via nedenstående link.

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen