Spring til indhold

Sociale forstyrrelser

For elever med følelsesmæssige- og sociale vanskeligheder som medfører mistrivsel.

Undervisning i OBS-enheder sigter mod at støtte elevens sociale- og følelsesmæssige udvikling så eleven kommer i god læring. Undervisningen sigter også mod at eleven vender tilbage til almenskolen.

Eleverne kan modtage undervisning fra bh-klasse-7. klasse. I OBS-enhederne arbejdes på baggrund af individuelle handleplaner, hvor følelsesmæssige-, sociale- og faglige mål evalueres og reformuleres hvert halve år.

Nedenstående specialpædagogiske skoletilbud, varetager undervisning af elever med sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. 
Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til relevant skoletilbud af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR. 

 

Læs mere om de enkelte skoletilbud på skolernes egne hjemmesider via nedenstående link:

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen