Spring til indhold

Sociale forstyrrelser

For elever med følelsesmæssige- og sociale vanskeligheder som medfører mistrivsel.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Specialpædagogisk rådgivning - SPPR

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
63 75 18 74

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Pædagogisk og psykologisk rådgivning >> Specialrådgivning 0-18 år

Email

specialraadg.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Undervisning i OBS-enheder sigter mod at støtte elevens sociale- og følelsesmæssige udvikling så eleven kommer i god læring. Undervisningen sigter også mod at eleven vender tilbage til almenskolen.

Eleverne kan modtage undervisning fra bh-klasse-7. klasse. I OBS-enhederne arbejdes på baggrund af individuelle handleplaner, hvor følelsesmæssige-, sociale- og faglige mål evalueres og reformuleres hvert halve år.

Nedenstående specialpædagogiske skoletilbud, varetager undervisning af elever med sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. 
Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til relevant skoletilbud af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR. 

 

Læs mere om de enkelte skoletilbud på skolernes egne hjemmesider via nedenstående link:

 

Spørgsmål vedr. OBS-enheder samt uddybning af kriterier for visitering til OBS-enheder kan rettes til: 

Psykolog og koordinator Lise Lotte Trondheim
E-mail: benyt digitalpost via kontaktboksen
Mobil: 29 38 59 93

 

Børn- og Ungeforvaltningen