Spring til indhold

Læsevanskeligheder / ordblindhed

For elever med massive vanskeligheder i forhold til læsning og skrivning.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Specialpædagogisk rådgivning - SPPR

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
63 75 18 74

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Pædagogisk og psykologisk rådgivning >> Specialrådgivning 0-18 år

Email

specialraadg.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Målet med dette særlige skoletilbud er at kunne tilbyde undervisning der retter sig mod at understøtte elevernes læse- og skriveudvikling. Eleverne er tilknyttet tilbuddet i et år, herefter vender eleven tilbage til almenskolen.

 

Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til læsecenteret. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til læsecenteret af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR.
Læs mere om læsecenteret på skolens egen hjemmeside via nedenstående link.

 

Læsecentret på Højmeskolen

 

 

Spørgsmål vedr. læse-/skrivetilbud samt uddybning af kriterier for henvisning til de tilbuddet kan rettes til: 
  
Psykolog og koordinator Lise Lotte Trondheim
E-mail: benyt digitalpost via kontaktboksen til højre
Mobil: 29 38 59 93  


Børn- og Ungeforvaltningen