Spring til indhold

Læsevanskeligheder / ordblindhed

For elever med massive vanskeligheder i forhold til læsning og skrivning.

Målet med dette særlige skoletilbud er at kunne tilbyde undervisning der retter sig mod at understøtte elevernes læse- og skriveudvikling. Eleverne er tilknyttet tilbuddet i et år, herefter vender eleven tilbage til almenskolen.

 

Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til læsecenteret. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til læsecenteret af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR.
Læs mere om læsecenteret på skolens egen hjemmeside via nedenstående link.

 

Læsecentret på Højmeskolen

 

Børn- og Ungeforvaltningen