Spring til indhold

Tale/sproglige forstyrrelser

For elever med massive vanskeligheder i forhold til tale/sprog.

Målet med dette særlige skoletilbud er at kunne tilbyde undervisning der retter sig mod at understøtte elevernes tale/sproglige udvikling. 

 

Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til tale/sprogklasse af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR.
Læs mere om tale/sprogklasserne på skolens egen hjemmeside.

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen