Spring til indhold

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

For elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og funktionsforstyrrelser, herunder Autisme spektrum forstyrrelser og/eller ADHD.

Under kategorien "Gennemgribende udviklings- og funktionsforstyrrelser" findes Autisme spektrum forstyrrelser, neurologisk betingede dysfunktioner blandt andet ADHD og Tourettes syndrom


Disse udviklingsforstyrrelser kan medføre indlæringsvanskeligheder og behov for særlig tilrettelagt undervisning.
  
Nedenstående specialpædagogiske skoletilbud, varetager undervisning af elever med gennemgribende udviklings- og funktionsforstyrrelser. 
Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med psykolog og forældre, indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til relevant skoletilbud af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR. 

 

Læs mere om de enkelte skoletilbud på skolernes egen hjemmeside via nedenstående link.
 
 
 

Børn- og Ungeforvaltningen