Spring til indhold

PPR i de almene dagtilbud og skoler

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samarbejder med institutioner, skoler og forældre om at understøtte en inkluderende praksis, hvor flest mulige børn og unge både fagligt og socialt er en del af fællesskabet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Henvendelsen til PPR sker primært via barnets/den unges institution eller skole for at sikre et tæt samarbejde mellem barnets vigtige voksne.


PPR har i de seneste år flyttet fokus fra det enkelte barns vanskeligheder til i stigende grad at styrke fællesskabernes muligheder for at give plads til børn med udviklingsbehov. Udover at medvirke til en øget trivsel hos enkelt børn, er der derfor også en stor opgave i at give råd og vejledning til de voksne omkring barnet.

 

Et udpluk af PPRs opgaver

  • Samarbejder med institutioner og skoler om at skabe et godt børn- og ungeliv

  • Tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og forældre

  • Tilbyder vejledning til pædagoger og forældre med henblik på at sætte fokus på barnets sproglige udvikling

  • Afdækker individuelle vanskeligheder hos børn og unge så barnets trivsel i fællesskabet øges

  • Foretager pædagogisk psykologisk vurdering i forbindelse med overvejelser om specialundervisning

Børn- og Ungeforvaltningen