Spring til indhold

Dalumgruppen

Dalumgruppen er en udekørende gruppe, der kommer hos borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Det giver en dynamisk hverdag med spændende faglige opgaver og derfor er udvikling, sparring og faglighed også vigtigt i gruppen. Desuden er fællesskab og humor en stor værdi i gruppen.

Personale i Dalumgruppen
Dine kommende kollegaer i Dalumgruppen

Om din nye arbejdsplads

I Dalumgruppen er vi en stor arbejdsplads med ca. 95 faste medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Gruppens størrelse og sammensætning giver os råderum til at tænke anderledes og planlægge opgaverne, så de løses i et tværfagligt samarbejde med et højt fagligt niveau både tværfagligt og monofagligt.

De borgere, vi kommer til, har en fysisk funktionsnedsættelse, og nogle af vores borgere er også terminale. Vores kerneopgave er at arbejde rehabiliterende med borgerne, og som gruppe skal vi derfor have de rette kompetencer til at yde den bedste pleje og være motiverende støtte indenfor denne brede borgergruppe.

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en arbejdsplads, hvor du vil møde borgere med vidt forskellige baggrunde, alder, livsvilkår og behandlingsbehov. Du får en spændende hverdag med arbejde i et bredt fagligt spændingsfelt og tværfagligt samspil. Vi ønsker at være en gruppe, der er kendetegnet ved åbenhed, tillid til hinanden og deling af den værdifulde viden og erfaring, vi har.

 

Citat
I Dalumgruppen er alle åbne og imødekommende over for hinanden – vi vil virkelig hinanden! Jeg kan altid regne med mine kolleger omkring det faglige samarbejde, fordi gruppen som helhed fungerer som sådan et stærkt bagland. På den måde oplever jeg også, at vi aldrig er sårbare, fordi vi kan trække på hinandens kompetencer på tværs af gruppen.
Lone, SSA


Hos os er vi fælles om kerneopgaven: at levere de bedst mulige rehabiliterende indsatser hos borgerne. Vi er stolte af vores faglige niveau, vores mangfoldighed og vores tværfaglige samarbejde uanset faggruppe. Du kan glæde dig til at blive en del af et fællesskab, hvor vi har god stemning og humor. Vi har medindflydelse, selvbestemmelse, genkendelighed og udfordringer.

 

Dine muligheder hos os

Hos Dalumgruppen vægter vi faglighed, og du har mulighed for forskellige efter- og videreuddannelser. Fx kan du ved os blive klinisk vejleder.
Du får lov til at bruge dine faglige og personlige kompetencer ved selvstændigt at varetage et stort ansvar, samt gøre en reel forskel gennem den rehabiliterende tilgang og tætte kontakt i borgerforløbet.

Som arbejdsplads ønsker vi at udvikle os endnu mere med fokus på struktur, faglighed, refleksion og åben dialog. Vi ønsker at blive gode til at blive bedre.
Dette får du mulighed for at være med til at opbygge. Du får mulighed for at sætte dit faglige og sociale præg på vores gruppe, og den retning vi bevæger os i.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Dalumgruppen i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Dalumgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem

 

Godt at vide om dalumgruppen

Rehabiliteringsleder: Anne Bak Sørensen og Heidi Harbjerg. 

Vores adresse er: Dalumvej 95, 5250 Odense SV. 

 

Arbejdstider:
Vores arbejdstider er kl. 7-15 for alle faggrupper.
Vi arbejder hver 4. weekend.

Vi er en udekørende dagvagtsgruppe placeret i Dalum, som ligger let tilgængeligt både på cykel, med offentlig transport og bil, hvortil vi har gode parkeringsmuligheder. Hos os har du mulighed for at få en fast rute, hvor du enten kan transportere dig via el-cykel eller bil. 

Lene om at være sygeplejerske i gruppen:
”Jeg synes, arbejdet som sygeplejerske i Dalumgruppen udfordrer min faglighed og udvikler mig personligt i langt højere grad, end jeg tidligere har prøvet. Vi kommer alle med hver vores erfaringer ind i arbejdet, og derfor kan vi sparrer og lærer af hinanden i de mange forskellige udfordringer, vi møder. Vi arbejder jo ikke blot med ét begrænset fagområde, så jeg oplever aldrig, at min dagligdag ender i ensformige rutiner. Det gør hver dag spændende!” Fortæller Lene, sygeplejerske i Dalumgruppen.

 

Genveje