Spring til indhold

Aftengruppe Nord

Aftengruppe Nord er en udekørende gruppe, der varetager pleje i borgerens eget hjem. Borgerne, som gruppen kommer ved, har meget forskellige behov og opgaverne er derfor varierede. Gruppen kører i faste ruter, og det er vigtigt for kollegaerne at støtte hinanden, og at man altid har nogen at gå til.

Personale i Aftengruppe Nord
Anne og Jeanette begge social og sundhedsassistenter i Aftengruppe Nord

Om din nye arbejdsplads

I Aftengruppe Nord er vi en udekørende gruppe, der arbejder med borgere fra alle forløb. Det betyder, at vores borgere kan have en stor variation af behov og lidelser, og vi har derfor mange spændende og varierede opgaver. Vi er en gruppe dejlige kolleger, næsten 80 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, terapeuter, planlæggere og koordinatorer.

Vi kører i faste ruter, hvilket giver os stabilitet i arbejdet og en ro til at fokusere på vores opgaver. Det gør også, at vi føler, at vi giver en endnu bedre pleje og omsorg, fordi vi kender de borgere, vi kommer ud til. At vi kender vores borgere gør, at vi kan strukturere vores arbejdsdag, så de dage, hvor den ene ikke har behov for så meget, som der er sat tid af til, kan vi give tiden til en anden, der måske har behov for lidt ekstra. Vores job kræver, og giver også mulighed for, at dyrke en helt anden selvstændighed i opgaveløsningen.

 

Det kan du glæde dig til

Du bliver en del af en gruppe, hvor vi værner om hinanden. Det betyder, at du aldrig skal føle, at du står alene. Der er altid en kollega, der er klar til at give en hjælpende hånd eller tilgængelig til sparring. Det giver os mere tid og overskud til kerneopgaven, som også er en af vores mest vægtede værdier. Vi er her fordi, vi brænder for at drage omsorg og hjælpe dem, som har behov for os. Vi tror på, at det er en fælles indsats, at vi lykkedes med opgaven, og det er den mentalitet, vores kommende kolleger vil mødes af i Aftengruppe Nord.

 

Citat
Vi har en særlig ro og stabilitet i vores gruppe, fordi vi har nogle klare rammer og faste ruter. Det giver både vores borgere tryghed og genkendelighed, men også en tryghed og mulighed for udvikling i opgaveløsningen for os som medarbejdere.
Maria, SSA


Vi har en høj faglig integritet og forstår, at ting tager den tid, det tager. Kvaliteten i arbejdet, og den service vi yder, kommer først. Det er afgørende for os at levere professionel omsorg og pleje. Respekt og ansvarlighed overfor borgerne, vores faglighed og hinanden er vigtigt for os. Vi møder borgerne på et sårbart tidspunkt af døgnet, og vi skal være et trygt og velkendt ansigt, når dagens kræfter er ved at slippe op.


Dine muligheder hos os

Vi har fokus på, at alle i gruppen lærer og udvikler deres kompetencer i den daglige opgaveløsning, så du føler dig klædt på til opgaven, men også får reflekteret og sparret omkring de udfordringer du møder.

Det er vigtigt for os at kompetenceudvikle i gruppen, så medarbejderne kan få lov at opruste deres viden indenfor de områder, som de borgere, de beskæftiger sig med, hører til. Det er tilbud om kompetenceudvikling, der ligger udover den daglige læring og erfaring, du naturligt får gennem sparring med kollegaer. Alle har mulighed for at komme at rejse problemstillinger om områder, som enkelte eller hele gruppen kan have behov for viden og udvikling omkring.

Desuden har du mulighed for at få en tovholderfunktion, hvor du har særligt ansvar og viden inden for et område.


Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Aftengruppe Nord i Odense Kommune?

Se ledige stillinger

Skriv Aften Nord i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

Ønsker du at vide mere om, hvordan det er at arbejde hos Aftengruppe Nord?

Mød Anne

I den udkørende Aftengruppe Nord er medarbejderne René og Vibeke gået op i tid.

Se deres fortællinger her

godt at vide om aftengruppe nord 

Rehabiliteringsleder: Charlotte Hjortsballe Aamand. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Lisbeth Due Guldfeldt. 

 

Vores adresse er: Lavsenvænget 8, 5200 Odense V. 

 

Arbejdstider:
En aftenvagt begynder ca. kl. 15.30 og slutter omkring midnat. 
Vi arbejder ikke nat. 

Vi er meget fleksible omkring ansættelsesforhold, og vi vil i samarbejde med den enkelte planlægge mødetider og antal af timer. Det skal give mening for alle.

Samspil mellem arbejds- og privatliv:
Vi trives alle i arbejdet om aftenen, da det giver et godt samspil mellem arbejds- og privatliv. Vi har mulighed for rolige morgener og dagtimerne hjemme, inden vi har vores aftenvagt, og er hjemme igen til en god nats søvn. Som aftenvagt, har vi også flere sammenhængende fridage, men stadig med mulighed for at tage ekstravagter.

Geografi:
Vi har base ikke langt fra Odense centrum, hvor det er let at komme til og fra både i bil og med offentlig transport. Vi har flere medarbejdere, der kommer længere fra, da vi lægger tæt på motorvejen. 

Tovholdere og faglighed:
Vi har flere tovholdere tilknyttet gruppen, som er en kollega, med særligt ansvar for at svare på diverse spørgsmål, videregive information og agere knudepunkt, så du altid ved, hvem du kan gå til med stort som småt. I vores arbejde vil det sige, at vi også indbyrdes kan omstrukturere og koordinere opgaveløsningen indbyrdes, når opgaverne ændrer sig. Desuden udvikler flere social- og sundhedsassistenter sig ind i rollen som planlægger.

Gruppen er inddelt i faglige teams, hvor fagligheden og sparring omkring opgaveløsningen dyrkes.

 

 

Genveje