Spring til indhold

Læringspartnere for de yngste

Vi vil skabe de bedste forudsætninger for alle 0-6 årige børn. Vi tror på, at nøgleordene er nytænkning og samskabelse. Vi skal derfor – i samspil med medarbejdere, forældre og frivillige – skabe fællesskaber blandt de yngste og motivere deres nysgerrighed til at lære nyt. .

Kort sagt; vi skal i et forpligtende fællesskab være ’Sammen om de yngste’, så alle børn oplever at lykkes i skolen og i livet generelt.

Spændende nyt initiativ
Et af de nye initiativer er Læringspartner. Med det nye initiativ er det ikke længere alene medarbejderne i børnehusene, der former miljøerne og deler deres viden og erfaring med børnene - også de studerende skal til at dele deres viden med de odenseanske børnehuse.

Byens studerende, uanset studieretningen, er fundamentet bag Læringspartner. Uden de studerende er Læringspartner ikke en mulighed. Læringspartner handler kort sagt om, at frivillige studerende – via deres faglighed og erfaringer – beriger børnene med deres viden i børnenes egne rammer. De studerende inviteres til at udvikle og gennemføre korte projektforløb i de odenseanske børnehuse. Det kunne fx være forløb omkring multikulturel kommunikation, krop, skelet, sanser, termodynamik og elektricitet. Børnene og medarbejderne får ny viden, mens de studerende blandt andet kan tilføje rollen som læringspartner på deres cv.
 
Succesfulde pilottests
Fire børnehuse i Odense har siden efteråret 2013 pilottestet Læringspartner. Her har projekterne haft stor gavn for både børn, medarbejdere og studerende:

- De studerende får både nye perspektiver på deres faglighed og succesoplevelser sammen med børnene. Medarbejderne oplever, at de studerende beriger børnene og bringer ny inspiration til arbejdet med læreplanstemaerne ind i børnehuset. Og forældrene oplever, at børnene bringer en anden type oplevelser med hjem,” siger projektleder Dorthe Kingo Thruelsen fra Børn- og Ungeforvaltningen

Opmærksomhed om Læringspartner
Dorthe Kingo Thruelsen har også stået i spidsen for et dommerpanel, der for nyligt udvalgte logoet til Læringspartner blandt 75 forslag – alle indsendt af mediegrafikerelever ved Syddansk Erhvervsskole. Logoet skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Læringspartner, så flere studerende melder sig som læringspartner.

Storstilet kampagne
- I foråret arbejder vi intensivt på at forberede børnehusene til at invitere de studerende ind, og vi vil løbende gennemføre rekrutteringsaktiviteter på Syddansk Universitet, University College Lillebælt og ved netværksaktiviteter i Studenterhuset”, siger Dorthe Kingo Thruelsen.

På nuværende tidspunkt har 63 studerende og medarbejdere fra børnehusene vist deres interesse for Læringspartner og tilmeldt sig gruppen på Facebook

Borgmesterforvaltningen