Spring til indhold

Velfærdsteknologi

Opgaven er nådesløst at forfølge muligheder for at gøre brug af velfærdsteknologi og digitalisering. Det gælder teknologier, som skal bruges af såvel medarbejdere som af borgere eller pårørende. .

Målet er at understøtte implementering af tiltag, der kan medvirke til at reducere forvaltningens omkostninger og skabe et selvhjulpet hverdagsliv for borgerne. Målet er også at reducere omkostninger, der skyldes brug af utidssvarende teknologi.

Vi skubber organisationen i en ny retning
Formålet er, at bevæge organisationen fra en undersøgende tilgang på det velfærdsteknologiske område til en tilgang hvor fokus er på implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger. En af vejene hertil er det indgåede samarbejde med Public Intelligence.

Velfærdsteknologi kan skabe systematik i hverdagen
Et konkret indsatsområde er velfærdsteknologiske løsninger i forhold til borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Det vurderes, at der et stort potentiale i brug af velfærdsteknologi i forhold til skabe struktur og gennemskuelighed i hverdagen.

Se filmen om arbejdet med velfærdsteknologi i Odense Kommune:

Borgmesterforvaltningen