Spring til indhold

Én indgang for ældre på Dalumvej

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning eller støtte til køb af bil. Det er nogle af de ting borgere med en varigt nedsat funktionsevne kan få hjælp til i Virksom Dialog - Indgangen på Dalumvej.

Ældre- og Handicapforvaltningen slog i september 2013 dørene op for borgernes nye fysiske indgang til forvaltningen.

Ambitionen er, at komme i dialog med borgerne på et tidligt tidspunkt. Det er nødvendigt at støtte og vejlede, allerede når der er små ting i dagligdagen, som gør, at man begynder at have svært ved at klare sig selv. Jo før der sættes ind og støttes op om den enkelte, jo bedre chancer er der for at kunne klare sig selv længst muligt.

Borgernes eget sted 
Stedet skal formes og udvikle sig efter de behov, der måtte vise sig hos de mennesker, der kommer der. Og her er samarbejde med frivillige og civilsamfundet helt centralt. Frivillige skal sammen med kommunens medarbejdere tage imod de mennesker, der kommer ind ad døren. Og stedet skal være borgernes, de frivilliges og de ansattes sted – de skal udvikle indholdet i fællesskab.

Én indgang – ét telefonnummer
Ligesom borgerne har fået en fysisk indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen, har de også fået en telefonisk indgang, så man kun skal kende et nummer, hvis man vil i kontakt med forvaltningen.

Borgmesterforvaltningen