Spring til indhold

Rehabilitering

Borger og fagperson fastsætter i samarbejde hovedmål og delmål for rehabiliteringsforløbet. Indsatserne evalueres løbende i fællesskab.

Borgerne skal rehabiliteres, så deres selvstændighed i hverdagslivet styrkes mest muligt. Udarbejdelsen af de nye rehabiliteringsforløb skal skabe større gennemskuelighed i Ældre- og Handicapforvaltningens  rehabiliteringsforløb, hvilket vil gøre det nemmere at justere og tilpasse indsatserne efter borgernes behov, men også nemmere at måle effekten af det, vi gør.

Se her fire eksempler på rehabilitering i Ældre- og Handicapforvaltningen:

Borgmesterforvaltningen