Spring til indhold

Regnskabsopgørelse

 .

Regnskabsopgørelse - udgiftsregnskabObs. -=udgifter, intet fortegn=indtægter

FinansieringsoversigtObs. -=udgifter, intet fortegn=indtægter

Den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse indeholder ikke afskrivninger.

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse indeholder afskrivninger, pensionshensættelser til tjenestemænd, feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger samt tab og fortjeneste ved salg af anlægsaktiver, men indeholder ikke anlægsudgifter.
 

Resultatopgørelse - omkostningsregnskabObs. -=udgifter, intet fortegn=indtægter

I bilag 2 vises forskellen mellem Regnskabsopgørelsen samt Resultatopgørelsen.

Borgmesterforvaltningen