Spring til indhold

7.4 Udførelse

Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Affaldsopsamling i bevoksninger omfatter opsamling af affald såvel under bevoksningen, som det, der hænger i grenene og kan nås fra jorden med opsamlingstang.
Affald som hænger i grenene over nåhøjde skal indrapporteres til Parkforvalteren.

Der skal opsamles/opfejes affald i lukkede affaldsstativer, som står på jorden, hver gang posen tømmes a.h.t. begrænsning af rotter.

Arealer, hvor der for tiden henkastes særligt meget affald, fremgår af bilag 7. 
Det kan ændre sig over tid, hvilke områder borgerne finder mest attraktive at benytte.

By- og Kulturforvaltningen