Spring til indhold

7.1.1 Omfang

Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald - Omfang. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Arbejdet omfatter følgende opgaver:

  • Opsamling af affald på bevoksede arealer
  • Opsamling af affald på befæstede arealer.
  • Opsamling af affald i vandflader
  • Opsamling af affald under udstyr.
  • Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere betragtes som renovationsarbejde i forhold til Arbejdsmiljøloven.

De anførte maksimale mængder affald gælder hele det pågældende element uanset om det er på befæstet eller ubefæstet areal, under vegetation (uanset arten af vegetationen) eller hænger i grenene eller på udstyr indenfor det område, som det aktuelle kvalitetskrav gælder.

Eksempel: Ligger der mere henkastet affald midt inde i et krat, end kvalitetskravet tillader, da skal der fjernes affald i et omfang, så kvalitetskravet opfyldes.

By- og Kulturforvaltningen