Spring til indhold

11 Opsamling af affald

Arbejdsbeskrivelse - 11 Opsamling af affald. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Arbejdsbeskrivelse

Opsamling af affald er udbudt til tilstandskrav. Entreprenøren skal på egen foranledning planlægge og gennemføre alle de arbejder, som er nødvendige for at det krævede tilstandskrav er overholdt.

 

Tilstandskravet er fastsat ud fra en kombination af affaldets kategori og affaldets tilladelige omfang i det givne område.

 

Arbejdet omfatter opsamling og bortskaffelse af affald samt tømning af affaldsbeholdere.

 

Arbejdet skal udføres hele året og arbejdsindsatsen skal tilrettelægges således at tilstandskravet er opfyldt.

 

Opsamling af affald er ikke et element, men en driftsopgave, der skal udføres på alle de arealer hvorpå der er fastsat krav herom.

 

De konkrete arealer og kravene til opsamling af affald på de enkelte arealer, fremgår af det digitale kortmateriale.

Affaldsopsamling skal udføres på 3 forskellige niveauer, alt efter hvor rent, der ønskes.

Tømning af affaldsbeholdere på arealer med et angivet niveau for affaldsopsamling er en del af arbejdsopgaven = affaldsopsamling.

Placering af affaldsbeholdere fremgår af GIS-kort.

 

I særlige områder kan der aftales andre tilstandskrav med Parkforvalteren.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav

Art af affald Bypræg Parkpræg  Naturpræg
 Småt affald  6 stk. /m2 10 stk. /m2 -
 Mindre affald  3 stk. /1000 m2  5 stk. /1000 m2  5 stk. /1000 m2
 Større affald  1 stk. /10.000 m2  2 stk. /10.000 m2  5 stk. /10.000 m2
 Problemaffald  0 stk. /m2  0 stk. /m2  0 stk. /m2
 

 

Affaldsbeholdere:

Må aldrig være overfyldte, dvs. at posen ikke må være mere end ¾ fuld, så den kan fjernes fra stativet uden at affald spildes.

 

Plantekummer:

Affald må ikke forekomme i plantekummer.

By- og Kulturforvaltningen