Spring til indhold

7.1.2 Entreprenørens ydelser

Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald - Entreprenørens ydelser. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer.

Sortering af affald skal ske iht. den til enhver tid gældende affaldsplan for Odense Kommune og efter aftale med tilsynet. Bortskaffelsen er underlagt entreprisens krav til arbejdsplan, trafiksikkerhed og arbejdsmiljø.

Affald, der ikke kan afleveres til kompostering, forbrænding eller deponering på losseplads, bortskaffes af entreprenøren som ekstraarbejde.
Affald, der er efterladt i en bunke på mere end 2 m3, bortskaffes af entreprenøren som ekstraarbejde.

Opsamlet hittegods, meddeles ejeren/politiet og afleveres til politiet i fornødent omfang. Opsamlede indkøbsvogne afleveres til den supermarkedskæde, den tilhører. Hvis tilhørsforholdet ikke kan spores, da betragtes indkøbsvognen som affald.

By- og Kulturforvaltningen