Spring til indhold

7.2 Kategorier af affald

Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald - Kategorier. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Affald

 

Henkastet affald inddeles i følgende kategorier:

 

Småt affald


Affald i lille størrelse, som kan fjernes mekanisk ved fejning, rivning eller sugning.
Det kan fx. være: cigar- og cigaretskod, kapsler, tændstikker, papir-, plast og metalstumper mindre end 10 x 10 cm, ispinde, ispapir, bananskræller mm.


Mindre affald

Det kan fx. være cigaretpakker, dåser, flasker, aviser, papir, pap, plastik, mursten, trækasser eller lignende affald.

 

Større affald

Det kan være alt muligt, men er ofte byggeaffald, haveaffald fra private haver, indkøbsvogne, cykler, knallerter, møbler og lignende.

Problemaffald

Affald, der kræver særlig håndtering.Problemaffald kræver forskellig metode til opsamling:

 • Samles op manuelt.
  Fx: Kanyler, sprøjter, piller (medicin), glasskår/skarpe genstande, døde dyr (større end pindsvin), slagteriaffald o. lign.
  Ekskrementer skal samles op, når de forekommer på faste belægninger, parkstier og på løs belægning under udstyr. Ekskrementer på øvrige elementer anses ikke for problemaffald.

 • Vaskes væk:
  Fx: blod, opkast, medicin (flydende/gel), ekskrementer på faste belægninger, parkstier og på løs belægning under udstyr, der ikke kan samles op.

 • Graves op og køres i deponi:
  Fx: kemikalierester.

De nævnte eksempler på affaldstyper er ikke udtømmende, men blot anført for at illustrere størrelsen/typen af affald. Flere forskellige typer kan forekomme.

En hel glasflaske kan derimod skifte affaldstype fra Større affald til problemaffald, hvis den beskadiges, så der opstår skarpe kanter.

By- og Kulturforvaltningen