Spring til indhold

7.2.1 Faktorer af betydning for renhold

Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald - Faktorer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019

Omfanget af opsamling af affald er påvirket af en række faktorer, der har betydning for hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres på bedst mulig måde. Det er følgende:

 • Antal forbipasserende personer
  Jo flere personer, der passerer, jo mere henkastet affald må der forventes.
  Entreprenøren adviseres løbende om planlagte arrangementer.
  Spontane fester i de grønne områder forekommer og kan betyde væsentligt mere affald på lokaliteten. Eksempelvis sidste skoledag, nytårsaften m. fl.

 • Perioder
  I perioder færdes flere i de grønne områder og derfor forekommer der en øget mængde snavs og affald i disse perioder.

 • Beplantning
  Træer og buske udgør en barriere for flyvende affald (f.eks. papir- og plastikposer) og derfor vil den slags affald ses tydeligt, hvis det fanges i grenene.
   

By- og Kulturforvaltningen